Поискай помощ

Фондация за достъп до права – ФАР има за цел да съдейства за практически достъп до права и до ефективна защита при произволно лишаване от права. Това включва индивидуален и цялостен подход към случая на всеки човек, на всеки етап от уреждането на престоя му в България, с помощта на интердисциплинарен екип от експерти.

Ако желаете да обсъдим възможностите да помогнем в управлението на Вашия случай, моля попълнете този формуляр. Ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

В случай на безплатна услуга съм съгласен да участвам в правната програма по проект ACF/729 „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“, осъществяван от Фондация за достъп до права – ФАР с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Съгласен/на съм с условията, при които моите лични данни ще бъдат използвани от Фондация за достъп до права-ФАР единствено за целите на проект ACF/729 и в съответствие с националното и Европейско законодателство.