bilitis

Билитис е организация, която работи за общество, в което всички хора имат равни права и никой не е дискриминиран заради това, което е.

Билитис безкомпромисно защитава равнопоставеността, безрезервно подкрепя и насърчава общността и споделя солидната си интерсекционална експертиза. Подходът им е основан на правата на човека и прякото участие на ЛГБТИ общностите.

Билитис предоставя подкрепа за ЛГБТИ бежанци в общностния център Rainbow Hub, както и подкрепа под формата на правна помощ или насочване към подходящи услуги. 

В рамките на Rainbow Hub Билитис поддържа и общностни групи за ЛБТИ младежи, ЛГБТИ жени, бисексуални хора и транс и интерсекс хора. 

Хуманитарен фонд за подкрепа на ЛГБТИ+ бежанци 

Билитис има хуманитарен фонд, насочен към ЛГБТИ+ бежанци, жертви на насилие, при които има нарушение на човешките им права, заплаха за техния живот и сигурност заради война или природни бедствия. 

Фондацията може да окаже подкрепа под формата на ваучери за храна и лекарства, както и да покрие настанителни разходи. Всяка кандидатура ще бъде разгледана, след което екип на Билитис ще се свърже с Вас. 

Да кандидатстват могат всички ЛГБТИК+ бежанци, търсещи закрила, разселени и лица без гражданство. 

Кандидатстването става на адрес  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkN4YNpRMVmGQ6SaJNbyKAuXKPcsHsf0OaJuOY0viYmcvThg/viewform

Хуманитарен фонд за подкрепа на ЛГБТИ+ бежанци от Украйна

Ако сте лесбийка или бисексуална жена, транс или интерсекс човек, който бяга от войната в Украйна и живеете в България, кандидатствайте, за да получите хуманитарна подкрепа. 

Фондацията може да окаже подкрепа под формата на ваучери за храна и лекарства, както и да покрие настанителни разходи. Билитис също така може да ви окаже безплатна психологическа подкрепа от специалисти, работещи с ЛГБТИ общността. Всяка кандидатура ще бъде разгледана, след което екип на Билитис ще се свърже с Вас. 

Могат да кандидатсват лесбийски, бисексуални жени, транс и интерсекс хора от Украйна

Кандидатсвайте на следната форма: https://forms.gle/dac91BYgVrv6NzF18

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не е необходимо предварително записване за получаване на подкрепа от Билитис. 

За участие в актуалните дейности на Фондацията можете да последвате съответния линк в https://linktr.ee/BilitisFoundation