Фондацията предоставя правна и психологична помощ на деца и
възрастни – бежанци.
Съдейства на украински семейства и оказва индивидуална социална подкрепа на лица и деца на територията на област Русе.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Необходима е предварителна регистрация, която можете на направите като пишете на belchev@childhood.bg, right@childhood.bg