KV

Придружаване и подкрепа във всеки етап по пътя на интеграция и установяване с превод и попълване на документи към всяка една институция - РУО (запиисване за детска градина, училище, ясли); НАП (плащане на здравни осигуровки), РЗИ (въпроси, свързани с ваксини) МВР (закрила, адресна регистрация и др.), ДСП (помощ при подаване на аявление за социална помощ), ЛЕКАРИ (помощ за намиране на личен лекар и записване на час за  специфичен преглед, намиране на жилище), помощ за намиране на работа, занимания по интереси  и т.н. 

Съдействието е съобразено с нуждите на човека във всеки конкретен случай. 

Хуманитарна помощ

Разпределяне на дрехи и вещи от дарители

Безплатно настаняване до 30 дни

Финансова подкрепа

Еднократна финансова подкрепа се отпуска на майки с деца до 7 год., за наем до три месеца за новопристигнали, както и за установяване в жилище

Помощите ще се отпускат до месец март 2023 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Посещението на центъра става с предварително записване на тел: 08888 19 230 или на email: plovdiv@vitania.caritas.bg

Към момента услугите са основно насочени към украински граждани.