open_doors_situational_center.png

Мисията на Ситуационен Център Отворени Врати е да помага на всички хора, разселени от войната в Украйна, като се стреми да обхване цялостния процес на адаптация и интеграция в България. Целта им е да бъдат всеобхватна агенция, предоставяща услуги за новодошли, действаща като врата към справедливи, уважаващи и гостоприемни общности, където всички членове могат да участват активно, и да допринасят.

Ситуационен Център Отворени Врати помага на всички хора, разселени от войната в Украйна, независимо от националност, раса, религия, пол, възраст, здравен статут или сексуалност.

Образователен център за украински деца

Образователният център предлага услуги за деца от 1 до 11 клас като обучението се провежда по модела "домашно обучение" - децата учат по украинската програма, а след това МОН на Украйна признава завършеното образование. Повечето от преподавателите, работещи в центъра също са от Украйна и са се преселили заради войната.
Обучението е в целодневна форма на обучение - сутрин децата са на училище, а следобед има курсове за деца по английски, курсове по български или занятия по изкуство в зависимост от графика на дейностите. Децата, записани в български училища, също получават подкрепа от центъра за подготовка на документи, медиация и тн.
Към центъра също има професионален психолог, специализирал в психологическа
подкрепа на лица, разселени поради конфликти, както и медицинско лице. 

Дейностите в центъра са безплатни, но някои от родителите, които имат възможност за това, заплащат такса, която се използва за поддържане на услугите в центъра.
Капацитетът на центъра е 200 деца, към 12 октомври 2022 г. е зает наполовина.
За включване в училищните групи или езикови курсове в Образователния център е желателно предварително записване на телефон + 359 88 6432405 (Татяна Сергеева, директор на Образователния център) или през Telegram или по телефон на + 380 (93) 719 14 76

Дрехи от Ситуационен център "Отворени врати"

Ситуационен център "Отворени врати" ще раздава хуманитарна помощ на бежанци под формата на дрехи през есента и зимата на 2022 г. 

Дрехите се намират в Центъра на ул. Страцин 5, гр. София, а часовете за взимане на дрехи ще бъдат допълнително обявени на ФБ страницата на Центъра - https://www.facebook.com/SituationalCenterOpenDoors/

Център за психологическа подкрепа "Отворени врати"

В Центърът се предлага психологическа подкрепа и дейности като женски кръгове, арт терапия и различни културни дейности (театър, музика, танци). 

За точна информация относно културните дейности, следете ФБ страницата на Ситуационен център "Отворени врати" - https://www.facebook.com/SituationalCenterOpenDoors