Последно обновяване 27/11/2022 09:47

bg_gravdanstwo.jpg

Актуализация на 09.04.2021 г., въз основа на информацията, предоставена от адвокат Магдалена Митева по време на уебинара „Българското гражданство - практически въпроси и предизвикателства при получаването му“ 30 март 2021 г.

Кога мога да кандидатствам

Ако сте получили статут на бежанец в България, можете да кандидатствате за гражданство 3 години след деня, в който сте получили статута си.

Ако сте получили хуманитарна закрила, можете да кандидатствате 5 години след деня, в който сте получили статута си. Уверете се, че сте подновили личната си карта след 3 години - ще ви е необходима, за да кандидатствате за гражданство по-късно.

Ако сте лице без гражданство и пребивавате в България от 3 години с разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване.

Ако сте пребивавали в България с разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване, получено преди не по-малко от 5 години.

Забележка: Имайте предвид, че този списък не е изчерпателен и има някои допълнителни основания за получаване на българско гражданство.

Допълнтелни условия:

 • Да сте най-малко на 18 години
 • Имате чисто криминално досие
 • Да не сте субект на наказателно преследване
 • Да може да се издържате финансово в България
 • Да владеете български език
 • Да сте освободени от предишното си гражданство или ще бъдете освободени от него в момента на придобиване на българско гражданство. Това изискване не се прилага за лица без гражданство,  притежатели на бажански или хуманитарен статут, хора с български произход или съпрузи на български граждани.

Документи, от които се нуждаете

Удостоверение за раждане

Копие от вашето удостоверение за раждане, издадено от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

Ако сте имате бежанси или хуманитарен статут и нямате акт за раждане, трябва да представите само документа за самоличност, издаден Ви от българските власти.

Свидетелство за съдимост

Първо, трябва Ви свидетелство за съдимост от държавата, чийто гражданин сте.

Второ, имате нужда от свидетелство за съдимост от България. За целта трябва да отидете в Министерството на правосъдието и да подадете молба за това. Няма нужда предварително да си уговаряте час. Свидетелството ще Ви бъде издадено в същия ден.

За повече информация отидете на:

Свидетелство за съдимост


Министерство на правосъдието - Дирекция "Българското гражданство"
Адрес: София, ул. Аксаков 5
Имейл: bgcitizen@justice.government.bg
Работни дни: 9:00 - 11:00 и 14:00 - 16:00

Ако имате бежански или хуманитарен статут не трябва да представят свидетелство за съдимост от държавата, чийто гражданин сте. Трябва да си издадете свидетелство за съдимост само от България.

Доказателство, че спрямо вас не е открито наказателно производство

За да получите документ, в който да пише, че не сте обект на наказателно преследване, трябва да отидете до районната прокуратурата, която е най-близка до постоянния Ви адрес. Списъкът на районните прокуратури е тук. Няма нужда предварително да си записвате час. Ще получите документа си в рамките на 4 работни дни. Трябва да платите такса от 2 лева.

Доказателство, че можете да се издържате финансово

За да докажете, че можете да се издържате, трябва представите удостоверение от вашия работодател, ако имате работа, или документ от Националната агенция по приходите, в който се посочва декларираният ви доход за предходната година.:

Български език

За да докажете знанията си по български език, имате две възможности:

 1. Ако сте завършили основното си образование (7 или 8 клас), средното си образование или висшето си образование в България, носете нотариално заверено копие от дипломата си.
 2. Ако нямате български дипломи, донесете документ, показващ владеене на българския език. Министерството на образованието и науката издава такъв документ.

За да получите този сертификат, трябва да подадете заявление до Министерството на образованието и науката и да прикачите копие от документа си за самоличност.

На копието на личния си документ трябва също да напишете:

 • „Вярно на оригинала“ на български 
 • Вашето име и фамилия
 • Да се подпишете

Ако сте завършили курс по български език, можете да представите и нотариално заверено копие от вашия сертификат от този курс, но няма гаранция, че Министерството ще го приеме. Законът не казва кои институции са упълномощени да издават тези сертификати.

Ако нямате сертификати за курс по български език или Министерството не приеме вашите, ще трябва да положите писмен изпит по български език. Можете да намерите някои примерни тестове с отговори на уебсайта на Центъра за оценяване в училищното и предучилищното образование.

Можете също така да поискате лично от Центъра за оценка за повече информация.
Адрес: София, булевард „Цариградско шосе“ 125, сграда 5
Телефон: +35929705611
Имейл: ckoko@mon.bg

Процесът на кандидатстване и изпитът са безплатни.

Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК)

Това можете да получите от лечебното заведение по местоживеене. Този документ удостоверява, че не страдате от остри заразни и инфекциозни заболявания.

Други документи

1. Вашата автобиография.
2. Една снимка в паспортен формат.
3. Фотокопие на вашата лична карта.
4. Фотокопие на документ, удостоверяващ вашата самоличност, в случай че имате различни имена или е имало промяна в името ви. Това не се изисква, ако промяната в името се дължи на сключен брак.

Имайте предвид, че във всеки момент може да се наложи да покажете оригиналните си документи, когато кандидатствате, така че не забравяйте да ги носите със себе си.

Как да кандидатствам

Посетете страницата на Министерството на правосъдието, за да научите повече за процедурата и необходимите документи.

Информацията е достъпна само на български език.

Запазете си час

За да подадете молбата си за българско гражданство, трябва да си запазите час в Дирекция "Българско гражданство".


За целта отидете на уебсайта на Министерството на правосъдието и запазете дата и час за подаване на  документите си.

Снимка
Bulgarian_Citizenship_-_reserve_the_date.png

 За целта се нуждаете от имейл адрес.

Първо, трябва да изберете ден в рамките на 2 месеца, който е удобен за вас. Системата ще провери дали тази дата е свободна. Ако не, опитайте друга дата.

Не забравяйте да кликнете върху бутона „Резервирам“. Ще получите имейл с потвърдената резервация.

Подаване на документи

Преди да подадете молбата си, уверете се, че имате всички необходими документи.

Всеки документ трябва да бъде написан или преведен на български език и легализиран.

Ако нямате всички необходими документи, Дирекцията "Българско гражданство" ще ви даде 2 месеца, за да подадете тези, които ви липсват. Ако не можете да ги получите в този срок, те ще ви върнат документите и ще прекратят производството.

При подаване на молбата е необходимо да заплатите 100 лева.

Молбата, заедно с необходимите документи, трябва да подадете на следния адрес.

Министерство на правосъдието - Дирекция за административно обслужване
Адрес: София, ул. Славянска 1
Работни дни: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Интервю

Когато представите всички необходими документи, дирекцията ще насрочи време за интервю на български език в същия ден от регистрацията на вашата кандидатура. Интервюто се провежда от служител на Дирекция „Българско гражданство“.

Министерство на правосъдието - Дирекция на българското гражданство

Адрес: София, ул. Аксаков 5

Имейл: bgcitizen2@justice.government.bg

Работни дни: 13,30 ч. - 16:00 ч

По време на интервюто можете да очаквате въпроси, свързани с:

 •   Причините да кандидатствате за българско гражданство
 •   Вашите документи
 •   Вашият обществен живот в България
 •   Вашите знания за България (като официални празници и важни исторически събития)

Колко дълго ще отнеме

Министърът на правосъдието рябва да отправи препоръка към президента дали да Ви предостави българско гражданство в рамките на 12 месеца.

Гражданството се дава или отказва  с указ на президента. Президентът не е обвързан със срок, в който да издаде този указ, поради което в някои случаи може да отнеме години, докато придобиете българско гражданство. Указът на президента е окончателен и не може да се обжалва пред съда.

Най-честите основания за отказ са свързани с националната сигурност или обществения ред или с документи, които показват, че канидатът за българско гражданство е разследван и заподозрян в извършване на престъпление.

Можете да следите какво се случва с молбата ви за българско гражданство на уеб страницата на Министерството на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство“. За целта трябва да въведете входящия номер на вашата молба и специален ПИН код, който ще получите при подаване молбата.

Можете обаче да кандидатствате за българско гражданство неограничен брой пъти.

Повече информация ще откриете в записа от уебинара, който се сътоя на 30.03.2021г:

https://www.activecitizensfund.bg/

Тази статия е актуализирана по проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“ , изпълняван от Фондация за достъп до права - ФАР с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg е да предложи съвременни дигитални решения за достъп до надеждна информация и адвокат по време на пандемия.

Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.