Последно обновяване 11/11/2022 15:37

Not Bulgaria but could be useful_IMG_5011-1.jpg

От къде да започна

Ако сте търсещ закрила и сте били разделени от член на семейството си по пътя си към България, свържете се с програмата на Червения кръст за възстановяване на семейните връзки. Обърнете се към тях само след като сте изчерпали всички други средства за намиране/свързване с вашия близък.

Червеният кръст помага да се намерят хора, да се предостави информация за изчезнали лица и при събиране на семейства. Те могат да Ви помогнат да обменяте съобщения с членовете на вашето семейство, дори когато те са задържани.

Можете да потърсите помощ и от Българския червен кръст. Свържете се с тях на:

Адрес: София 1407, бул. Джеймс Баучер 76
Телефон: + 359888668058/+ 359884007363
Email: tracing@redcross.bg

Ще трябва да попълните и прикачите този формуляр, когато правите запитване. Това ще даде на БЧК съществена информация за общото ви семейно положение и за изчезналия роднина, така че да проведат адекватно търсене във или извън България. Цялата информация, която споделяте с БЧК, е строго поверителна, освен ако не посочите друго.

Можете да попълните формуляра за проследяване и да го изпратите по имейл сами или с помощта на някой от служителите на БЧК, ако имате някакви затруднения или имате проблеми с разбирането на езика.

Всички услуги, предлагани от БЧК са безплатни

Изисквания, на които трябва да отговаряте, за да получите помощ

Единствените изисквания са:

  • В момента да пребивавате в България.
  • Трябва да сте се разделени с член на семейството поради война, конфликт или друго бедствие (природно или човешко).
  • Не трябва да имате абсолютно никаква информация за местонахождението на члена на вашето семейство.

Какво можеш да правиш

Отидете на страницата Trace the Face, където ще намерите снимки на хора, които също търсят своите роднини. Ако видите, че някой Ви търси и бихте искали да се свържете отново с този човек, свържете се с Българския червен кръст.

Можете също така да поискате от Български червен кръст да публикува Ваша снимка онлайн, след като подадете официална заявка за проследяване.

Междувременно можете също да  се опитате да проследите своите роднини или да видите дали има информация за тях на страницата за онлайн проследяване на Междунардния комитет на Червения кръст.

За повече информация за онлайн услугата ан БЧК, вижте това видео.