Намиране на работа в България

finding_a_job_in_bulgaria.jpg

[Актуализирано на 26.04.2022]

Онлайн

Някои от най-популярните уебсайтове, които ежедневно публикуват свободни работни места, са:

Панаири за работа

Държавната агенция по заетостта организира панаири за работа за бежанци и търсещи закрила няколко пъти в годината. Агенцията по заетостта се свързва с Държавната агенция за бежанците и редовно изпраща информация за подходящи предложения за работа. От своя страна ДАБ свързва вас / търсещите работа с потенциални работодатели, когато това е възможно.

Местни бюра по труда

Имате право да се регистрирате в местно бюро по труда, което е част от Държавната агенция по заетостта.

Ако се регистрирате:

  • Бюрото ще Ви информира за свободни / подходящи позиции
  • Можете да получите професионално обучение и обучение по български език като част от Националната програма за заетост и обучение на бежанци

Ако не знаете как да се свържете със съответното Бюро по труда и да се информирате за вашите възможности, свържете се със социален работник във вашия приемно-настанителен център. Имате право да получите социална и административна подкрепа, а социалният работник носи отговорност да ви помогне и да се свърже с бюрото от ваше име.

Агенции за набиране на персонал

Примерни агенции за набиране на персонал в Бълария са:

Организации, които могат да помогнат

Фирми и организации, наемащи бежанци и търсещи закрила

Някои неправителствени организации редовно търсят и наемат търсещи закрила и лица, ползващи се с международна закрила, като преводачи, устни преводачи, социални медиатори, работещи по дела и т.н. Тези организации са:

Фирми от частния сектор:

В момента секторите за информационни технологии, грижа за клиентите и маркетинг имат голямо търсене на квалифициран персонал в България. Те предлагат и едни от най-конкурентните заплати в страната.

Call центровете търсят хора, които говорят дари, кюрдски, урду, пущо, арабски и фарси и владеят добре английски език.

Също така много магазини и ресторанти със собственици от Близкия изток в София често търсят нов персонал.

Други възможности

Самостоятелната заетост остава добър вариант, тъй като предприемачеството предлага голям потенциал за икономически успех. Опитът показва, че да си чужденец в България и да притежаваш свои уникални умения, знания и наследство може да играе важна роля в създаването на успешно бизнес начинание като магазин, ресторант или други.

За отдалечена работа, главно в ИТ сектора, ще ви трябва само компютър и стабилна интернет връзка. Можете да разберете повече за отдалечените позиции от този уебсайт за работни места в България.