Последно обновяване 08/11/2022 14:27

frontbaner_0.jpg

Като търсещ закрила сте в изключително уязвима позиция и в риск да станете жертва на трафик на хора. Това може да се случи навсякъде и по всяко време - по време на Вашето пътуване, в страна, в която пристигате, дори в официален център за приемане и настаняване на бежанци.

Жертва на трафик на хора

Всеки може да стане жертва на трафик на хора - мъже, жени и деца. Вие сте в ситуация на трафик на хора, ако друго лице ви транспортира незаконно от една държава в друга или от един регион в друг, за да Ви принуди да работите, да просите, да Ви подложи на сексуална експлоатация, отстраняване на органи или да Ви накара да извършвате престъпления. Вие се считате за жертва на трафик на хора, дори ако сте се съгласили на транспорта в началото.

Има разлика между трафика на хора и каналджийството. Каналджийството се отнася до подпомагане на незаконното влизане на човек в дадена държава в замяна на финансови или други материални облаги.

Разпознаване на опасността

Трябва да сте предпазливи към хората, които:

 • Ви предлагат работа, любов или бъдещи възможности
 • Се опитват да Ви разделят със семейството Ви, особено непълнолетните членове
 • Се опитват да се възползват от децата и тийнейджърите, особено ако изглеждат беззащитни
 • Се опитват да Ви отнемат личния / пътния документ или телефона
 • Ви предлагат да Ви помогнат с пътуването, настаняването или работата, както по време на пътуването, така и след като вече сте стигнали дестинацията си
 • Се опитват да ви убедят, че им дължите пари по различни причини

Търсене на помощ

Ако смятате, че сте в ситуация на трафик на хора или ако някой Ви заплашва и Ви прави подозрителни предложения, не се колебайте да информирате някого, на когото имате доверие - официален служител или служител за помощ.

Обадете се:

 • 112 - Общ телефон за спешна помощ
 • +35980020100 - Националната линия за трафик на хора
 • +35980018676 - Националната гореща линия за жертви на насилие

Персоналът говори български и английски език

Научете повече:

Психологична помощ

Помощ за лица преживели трафик на хора

Съществуват различни центрове за защита и подкрепа налица преживели трафик на хора, управлявани или от организации с нестопанска цел, специализирани в тази област (като Кризисен център „Света Петка“, управляван от Фондация „Асоциация Анимус“), или от държавата.

Националната комисия за борба с трафика на хора е държавният орган, отговарящ за подпомагането на жертвите на трафик на хора в България. В страната са налични специализирани услуги за жертви на трафик. Услугите само и единствено за тази целева група, финансирани от Националната комисия и управлявани от неправителствени организации, са 7 на брой, в градовете София, Варна и Бургас (три приюта за временно настаняване, три консултативни центрове и един приют за последваща реинтеграция). В услугите могат да бъдат настанявани както жени, така и мъже (непълнолетни и пълнолетни лица), жертви на трафик на хора (формално и неформално идентифицирани), независимо тяхната народност, етническа и религиозна принадлежност.

След като се настаните в център за закрила, ще получите:

 • Безопасна среда
 • Храна
 • Неща от първа необходимост
 • Лекарства и помощ при справяне и решаване на здравословни проблеми
 • Психологическа подкрепа и помощ при справяне с депресията, страховете и тревожността
 • Преводач, който да Ви помогне в комуникацията с персонала на центъра
 • Помощ при други проблеми
 • Информация и консултации относно процедурата за убежище в България

Защитете себе си и семейството си

 • Безопасността на вашето и вашето семейство е от изключително значение и винаги трябва да бъде приоритет.
 • Ако имате някакви съмнения относно истинските намерения на човек, винаги е добра идея да не пренебрегвате интуицията си и да прекратите всякакъв контакт с него.
 • Не се страхувайте да споделяте притесненията, които бихте могли да имате със семейството и приятелите си, и ги попитайте за тяхното мнение и съвет.
 • Внимавайте на кого се доверявате, особено ако това е някой, когото наскоро сте срещнали и който активно Ви предлага подкрепа и помощ от всякакъв вид без особена причина.
 • Бъдете внимателни с хора, които бързо се сприятеляват и Ви обсипват с внимание, подаръци и обещания, които изглеждат прекалено добри, за да бъдат истина. Много често може да се окаже, че това са хора, които по-късно ще се опитат да експлоатират сексуално жена или момиче.
 • Бъдете изключително предпазливи към хората, които рисуват нереалистични картини какъв ще бъде животът Ви, ако се съгласите да направите нещо за тях в замяна.
 • Бъдете внимателни за признаци на насилствено или властническо поведение.
 • Съхранявайте документите си за самоличност и документи за пътуване при Вас по всяко време и, ако ви ги поискат, ги показвайте само на длъжностни лица или помощни работници, които вече са се идентифицирали.
 • Внимавайте много с атрактивни предложения за работа.
 • Дори когато някой ви предложи работа и се чувствате уверени, че това е истинска и безопасна оферта, уверете се, че знаете точния адрес и местоположение, където ще работите, както и работното време и плащането. Информирайте член на семейството или приятел.
 • Никога не подписвайте договор, написан на език, който не знаете или в който има неясни или общи изявления.
 • Пътувайте заедно с хора, които познавате. Информирайте някого, когото познавате, за пътуването, което планирате да предприемете.
 • Бъдете близо до семейството си и се уверете, че знаете къде са всички по всяко време. Това важи особено за непълнолетните членове на семейството.
 • Бъдете предпазливи с хората, които се свързват с вас в интернет чрез социални медии. Това е често срещан начин, по който много трафиканти на хора избират жертвите си.
 • Никога не давайте личната си карта, адрес, телефонен номер, име или информация за членовете на вашето семейство на непознати хора или хора, които сте срещнали онлайн и не познавате много добре.
 • Никога не изпращайте снимки на хора, които току-що сте срещнали онлайн. Ограничете възможностите за видимост на вашите снимки и информацията, която публикувате онлайн, само за близки приятели.