Последно обновяване 04/12/2022 20:42

Последна актуализация 01.12.2022

На 16 ноември 2022 г. българското правителство взе решение за продължаване на програмата за хуманитарна помощ за лица с временна закрила в Република България до 24 февруари 2023 г. Отсега нататък хуманитарната помощ ще покрива само разходите за настаняване и няма да покрива разходите за храна. 

Можете да получите тази хуманитарна помощ, ако: 

Имате предоставена временна закрила и притежавате регистрационна карта на лице, на което е предоставена временна закрила, издадена от Държавната агенция за бежанците. 

Научете повече тук: 

ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА 

Не можете да получите тази хуманитарна помощ, дори и да имате временна закрила в случай, че:

 1. Участвате в програмата "Солидарност" на Агенцията по заетостта и нейните бюра по труда: 
Научете повече за тази програма тук: 

НАМИРАНЕ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ  

2. Имате трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите. 

3. Получавате финансова помощ за наем, ваучери за настаняване или други форми на помощ за настаняване по други програми/мерки, администрирани от държавен орган. 

Какво включва тази хуманитарна помощ? 

Настаняване  

  • Ако към 31 октомври 2022 г. вече сте настанени в хотел, категоризиран или регистриран като място за настаняване, вписан в Националния туристически регистър, то в периода от 01.11.2022 г. до 24.02.2023 г. можете да продължите да пребивавате на същото място.  

Хотелът, в който сте отседнали, ще получи 15 лева (без данъци) дневно на човек дневно. Тази сума ще покрие само разходите за Вашето настаняване, като хотелът не е длъжен да осигурява храна.  

  • Ако сте пристигнали в България и сте получили временна закрила след 31.10.2022 г., ще Ви бъде осигурено настаняване само в едно от тези места, одобрени от правителството: 

1. Места, включени в специалния Регистър на приютите, създаден за изпълнение на програмата за хуманитарна помощ. Понастоящем този регистър не е публично достъпен; 

2. Места, които отговарят на следните условия:  

  • са собственост на държавата, общините или публични предприятия, независимо от тяхната правна форма; 
  • включени са в Националния туристически регистър; и 
  • са включени в списък, одобрен от ръководителя на Временната работна група (ВРГ) към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на лицата, получили временна закрила в България. Този списък не е публично достъпен.  

Тези места ще получават по 18 лева (с данъците) дневно на човек. Сумата ще покрива само разходите за настаняване и няма да Ви се осигурява храна.  

Имайте предвид, че ще бъдете пренасочени към тези места за настаняване, ако идвате в България за първи път или ако сте напуснали хотела, в който сте отседнали до 31 октомври 2022 г. (например, защото сте се върнали в Украйна).  

Преди да бъдете пренасочени към конкретно място за настаняване, ще бъдете настанени в транзитен център, който се намира в град Елхово, улица "Чаталджа" № 2, България. Можете да бъдете настанени там за срок до 30 дни.  

Фондация за достъп до права - ФАР е обжалвала в съда решението на Министерския съвет за настаняване на бежанците от Украйна в транзитния център и ще Ви държим в течение за развитието на случая.  

Минимална хигиена 

Местата, в които сте настанени, трябва да ви осигурят: 

  • Минимално необходимите средства за лична хигиена; 
  • Почистващи продукти; 
  • Перилни препарати и достъп до пералня и сушилня на самообслужване; 
  • допълнителни легла, ако е необходимо.

Няма да ви бъде предлагано почистване на стаите, нито пране. 

Храна 

За съжаление програмата не включва осигуряване на храна. Понякога храна може да бъде осигурена от доброволци и неправителствени организации, но не редовно.  

Ако решите да напуснете мястото за настаняване

Не забравяйте, че ако решите да напуснете, стаята Ви няма да бъде запазена за Вас.  Мястото, където сте били настанени, трябва да информира правителството в рамките на 24 часа, че сте напуснали.  

Ако решите да се върнете, ще бъдете пренасочени към друго място за настаняване със свободни места.