Доведете семейството си в България

Имате право да доведете членовете на семейството си в България, след като получите статут на бежанец или субсидиарна (хуманитарна) закрила.

Кого мога да доведа в България

 • Вашият съпруг или дългосрочен партньор

Това не включва случаи те в кото имате няколко съпруги и една от съпругите ви вече е с вас в България. Не можете да се съберете отново с другите си  съпруги, дори ако страната ви на произход признава полигамията.

 • Вашето дете, което е под 18 години и не е женено, освен в редки случаи, когато най-добрият интерес на детето е да бъде с първоначалното си семейство
 • Вашето дете, което е на или над 18 години  и не е женено, но само ако не е в състояние да се издържа поради сериозни здравословни причини.
 • Родителите на всеки съпруг, но само ако не могат да живеят сами поради напреднала възраст или сериозно заболяване.

Непридружени деца

Ако сте дете без придружител и ви е предоставена международна закрила, имате право да се съберете отново с родителите си. В случай, че те са е неизвестност или са починали, имате право да се съберете с друг пълнолетен член на вашето семейство.

Как да кандидатствам за събиране на семейството

 • Кандидатствайте за международна закрила в България
 • Подайте молба за събиране на семейството в Държавната агенция за бежанците

В молбата си за събиране на семейството, включете следното:

 • Имена на членовете на семейството, които искате да доведете в България.
 • Доказателство за вашата семейна връзка.

Например, можете да включите удостоверение за сключен брак или удостоверения за раждане на децата си. Ако тези документи не са налични, можете да подадете декларация, съдържащо имената, датите на раждане и местоположението на членовете на вашето семейство. Не забравяйте, че декларацията трябва да е заверена от нотариус.

 • Вашият ДАБ номер за лице получило закрила.

Поискайте помощ от адвокат. Научете повече на:

Правна помощ

Какво следва след като вече съм кандидатствал?

След като получите разрешение да се съберете със семейството си, Държавната агенция за бежанците ще информира посолството/консулското представителство на България в страната, в която живеят членовете на вашето семейство. Ако няма посолство, информацията ще бъде изпратена до българското посолство, което отговаря за тази страна.

След това членовете на вашето семейство трябва да посетят посолството, за да получат визи в паспортите си, за да пътуват до България. Ако нямат паспорти, българските власти ще им предоставят документи за пътуване.

След пристигането си в България те имат 2 възможности да получат разрешение за пребиваване:

 •  Да кандидатсват за разрешение за продължително пребиваване в Дирекция „Миграция“, валидно до 1 година.
 • Да подадат молба за закрила в ДАБ за същия статут на международна закрила като вашия.

Ако молбата ми бъде отхвърлена?

Ако ДАБ отхвърли молбата ви за събиране на семейството, можете да обжалвате решението в рамките на 14 дни. Решението на Административен съд може да се обжалва пред Върховния административен съд. Ще ви трябва правна помощ, за да заведете делото.

Ако имате нужда от помощ при намирането на член на семейството

Намиране на член от семейството