Разрешения за пребиваване по време на извънредно положение

Обновена на 15.04.2020

Подновяване на разрешение за пребиваване и шофьорски книжки на чужденци и граждани на ЕС, издадени в България в контекста на COVID-19 и обявеното извънредно положение

В отговор на пандемията COVID-19, на 13 март 2020 г. българският парламент обяви извънредно положение в страната. В момента извънредното положение е удължено до 13 май 2020 г.

Тази статия разглежда свързаните с извънредното положение промени, които се отнасят до подновяването на разрешения за пребиваване и на шофьорски книжки на чужденци и граждани на Европейския съюз (ЕС), издадени в България, чийто срок на валидност изтича по време на извънредното положение.

Ако не сте гражданин на ЕС и имате разрешение за продължително пребиваване

В случай че разрешението Ви за продължително пребиваване (което може да е валидно до 1 година) изтича по време на извънредното положение, можете да подадете заявлението си за подновяване в рамките на 14 дни след края на извънредното положение.

Поради наложените ограничения за пътуване във връзка с COVID-19, може да се окажете извън пределите на България, без възможност да влезете обратно в страната. В този случай ако разрешението Ви за продължително пребиваване в България изтече, докато сте в чужбина, пак можете да влезете без виза в страната. Направете това не по-късно от 14 дни след отмяната на извънредното положение. В рамките на тези 14 дни можете да подадете заявление за подновяване на разрешението си.

Срокът на обявеното в България извънредно положение не се счита за прекъсване на законното ви пребиваване, поради което можете да подадете заявление за разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, в случай че отговаряте на останалите законови изисквания за това.

Ако сте гражданин на ЕС, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария или член на семейството, и имате разрешение за продължително пребиваване

Ако разрешението Ви за продължително пребиваване (което може да бъде със срок на валидност до 5 години) изтича в периода между 13 март 2020 г. и 31 октомври 2020 г., то валидността му автоматично се удължава с 6 месеца. За времето на това удължаване разрешението Ви за пребиваване се счита за валидно само на територията на България и служи само като доказателство, че имате право да пребивавате в България.

Можете да подновите разрешението си за пребиваване и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Ако имате разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване

Едни и същи правила важат, както за граждани на трети страни, така и за граждани на ЕС/ЕИП и на Конфедерация Швейцария, които имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България и чиито разрешения изтичат в периода между 13 март 2020 г. и 31 октомври 2020 г.. Валидността на разрешението Ви за пребиваване автоматично се удължава с още 6 месеца.

Можете да подновите разрешението си за пребиваване и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

При нормални обстоятелства, ако гражданин на трета държава отсъства от територията на държавите-членки на ЕС за 12 последователни месеца, правото му на дългосрочно или постоянно пребиваване се отнема. Изключение от това правило обаче е отсъствието през периода на обявеното извънредно положение.

Шофьорска книжка

Ако имате шофьорска книжка, издадена от българските власти и нейната валидност изтича в периода между 13 март 2020 г. и 31 октомври 2020 г., то срокът ѝ на валидност ще бъде автоматично удължен с 6 месеца. През този период с Вашата книжка може да управлявате моторно превозно средство само на територията на България.

Можете да подновите шофьорската си книжка преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

 

Забележка:

Тази статия цели да предостави основна информация, но не следва да се приема за изчерпателна и не замества необходимостта от консултация с адвокат или друг специалист в сферата. Ако се нуждаете от индивидуална правна консултация, можете да си запазите час като пишете на нашия главен адвокат в WhatsApp на телефон: +359 888 401 489.