bilitis

Билитис е организация, която работи за общество, в което всички хора имат равни права и никой не е дискриминиран заради това, което е.

Билитис безкомпромисно защитава равнопоставеността, безрезервно подкрепя и насърчава общността и споделя солидната си интерсекционална експертиза. Подходът им е основан на правата на човека и прякото участие на ЛГБТИ общностите.

Билитис предоставя подкрепа за ЛГБТИ бежанци в общностния център Rainbow Hub, както и подкрепа под формата на правна помощ или насочване към подходящи услуги. 

В рамките на Rainbow Hub Билитис поддържа и общностни групи за ЛБТИ младежи, ЛГБТИ жени, бисексуални хора и транс и интерсекс хора. 

Хуманитарен фонд за подкрепа на ЛГБТИ+ бежанци от Украйна

Ако сте ЛГБТИ+ бежанец или лице, търсещо убежище от Украйна, и се намирате в България, Билитис може да помогне с:

 

  • Ваучери за храна
  • Разходи за медикаменти
  • Разходи за настаняване
  • Транспортни разходи
  • Терапия и консултации
  • Социална помощ

Вашата кандидатура ще бъде разгледана от екипа на Фонда и те ще се свържат с вас възможно най-скоро с отговор на запитването Ви.

 

Кандидатсвайте на следната форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGRtAsokygixHFbzBziYCosSgBeYJy2L0Pcqlh__OIJxiFHw/viewform 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не е необходимо предварително записване за получаване на подкрепа от Билитис. 

За участие в актуалните дейности на Фондацията можете да последвате съответния линк в https://linktr.ee/BilitisFoundation