Caritas_Sofia_StAnna_Struma_2018.jpg

В центъра "Света Анна" можете да получите информация за:

 • Център "Света Анна" за интеграция на бежанци и мигранти
 • Кариерен център "Света Анна"
 • Менторска програма с местни жители
 • Курсове по български език
 • Менторска програма с местни жители
 • Интеграционно - информационен център
 • Образователни дейности за деца
 • Дейности за Деца
 • Курсове по български език
 • Дейности за жени
 • Информация

В центъра "Света Анна" можете да получите информация за:

 • Вашите права и задължения в България
 • Услуги, предоставяни от Каритас София, партньорски организации, правителствени и общински институции
 • Важни телефонни номера и адреси
 • Социални и медицински услуги
 • Възможности за работа в Кариерния център на Света Анна
 • Права и задължения по отношение на общественото образование
 • Събития и дейности
 • Изграждане на по-добър живот в България
 • Възможности за доброволци
 • Проекти, свързани с бежанци
 • Здравни услуги: медицинска помощ и насочване към лекари 

Услуги за деца: 

 • помощ за записване на дете в училище
 • помощ за домашната работа за деца, ходещи на училище
 • Лятно онлайн училище по български език за деца
 • неформални образователни дейности 
 • работа са родители, за мотивиране за записване на деца в училище 

Услуги за жени:

 • групи по изкуства и занаяти (плетене, рисуване, изработка на бижута)
 • групи за културна и гражданска ориентация на жени
 • професионални обучение 

Уроци по български език: 

 • курсове по български език за възрастни на нива А1, А2 и В1
 • лятно училище по български език за деца "Готови за училище"

Менторски програми: Програмата включва двойка между мигрант и български "ментор" с цел: 

 • придобиване на повече знания за живота в София и за българската култура
 • упражняване на български език
 • получаване на помощ по практически въпроси
 • социални събития и създаване на приятелства

Търсене на работа и помощ при заетост: Кариерният център на Каритас София помага на гражданите на трети страни да се ориентират в трудовия пазар в България. Към момента онлайн се предлагат следните услуги: 

 • кариерно развитие
 • помощ при търсене на работа
 • обучения за оценка на трудовия пазар в България 
 • помощ за изготвяне на СВ и мотивационни писма
 • обучения за финанси
 • професионално обучение
 • програма за предприемачество 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обадете се или елате в центъра за повече информация и график.