• Консултиране по въпроси, свързани с правата по Статуса на временна закрила
• Консултации на лица с български произход относно получаване на Постоянно пребиваване и българско гражданство на основание български произход.
• Културни инициативи
• Материална подкрепа – раздаване на хранителни продукти
• Курсове по български език

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Консултации: понеделник-петък 10 – 17 ч. без записване
Хуманитарна помощ: всяка 2-ра и 4-та неделя от месеца; 10.00-19.00 с предварително записване на сайта www.cbbb.bg