сжб

Последна актуализация на 22/08/2023

Помощ за търсещи закрила, бежанци и лица с временна закрила:

Съветът на жените бежанки в България предоставя социална медиация и хуманитарна помощ за търсещи закрила, бежанци и лица с временна закрила:

  • Информация за вашите права
  • Консултации със социални работници
  • Интеграционна помощ
  • Помощ за достъп до медицински услуги и управление на здравно осигуряване
  • Помощ за покриване на разходи за лекарства, прегледи и медицински процедури (само за спешни / трудни случаи - прилагат се строги критерии)
  • Съдействие за записването на деца в детска градина и училище
  • Хуманитарна помощ (когато е налична: дрехи, обувки, ваучери за храна, хигиенни материали, домакински материали, играчки и др.)
  • Психо-социална подкрепа, консултации, информация за превенция и реакция при случаи на насилие, основано на пола, и съдействие за достъп до други услуги
  • Препращане към други услуги
  • Превод и придружаване към публичните институции и други услуги