mon

Регионални управления на образованието (РУО)

Регионалните управления по образование (РУО) приемат документи за записване на деца в български училища.

Процедурата е различна в зависимост от това дали детето има или няма документ за завършен клас, етап или степен на образованието или друго доказателство за предишно образование като разликата е в това какви документи се изисква родителят/настойникът на детето да представи в РУО.