اخرین بروزرسانی 28/03/2023 10:29

Not Bulgaria but could be useful_IMG_5394-1.jpg

بروزرسانی آخر:  ۱۴/۱۱/۲۰۲۲

دریافت پاسخ منفی

اگر آژانس دولتی پناهندگان (SAR) درخواست پناهجویی شما را رد کند، نامه‌ای به نشانه‌ای که ارائه کرده‌اید می فرستاد و یا به تلفنی که ارائه کرده‌اید تماس می گیرد تا از شما دعوت کند کُپی از پاسخ منفی خود دریافت کنید. مهم است این کپی دریافت کنید: از آن نیاز دارید تا در دادگاه درخواست تجدیدنظر کنید.

این تصمیم دلایل رد درخواست شما را توضیح می‌دهد. از آنجایی که این تصمیم به زبان بلغاری است، شما از حق حضوری مترجم در زمان دریافت آن برخوردارید.

مترجم به شما کمک می کند تا متوجه شوید دلایل رَد شدن درخواست‌تان چیست. اغلب دلیل اصلی این است که SAR استدلال شما برای دریافت پناهندگی را معتبر نمی‌داند. سعی کنید در زمان شنیدن دلایل رد درخواست‌تان آرامش خود را حفظ کنید.

پیش از اینکه بروید، شما و مترجم‌تان باید سند تصمیم رد را امضاء کنید. مطمئن شوید که تاریخ روی سند صحیح است، و فراموش نکنید که یک کپی ازآن همراه خود بگیرید.

حق درخواست تجدیدنظر

از حق درخواست تجدیدنظر جواب رَد آژانس دولتی پناهندگان برخوردار هستید. ۷ یا ۱۴ روز دارید تا درخواست تجدیدنظر ارائه کنید. مهلت نهایی برای تجدیدنظر خواهی روی آخرین برگ از سند رد درخواست‌ پناهجوییتان درج شده است.

اگر این مهلت را از دست بدهید، هیچ کاری از دستتان نمی آید ـــ رد درخواست‌تان نهایی و قطعی خواهد شد.

اگر درخواست تجدیدنظر را سر وقت ارائه کنید، از تمام حقوق پناهجویی‌تان تا زمان صدور تصمیم نهایی دادگاه درباره درخواست‌تان برخوردارید. این حقوق شامل حق برخورداری از محل اقامت، حق ماندن در بلغارستان و حق تمدید کارت ثبت‌نام‌تان می‌شود.

پیدا کردن وکیل

گام اول‌تان برای درخواست تجدیدنظر جستجوی کمک حقوقی است.

خدمات حقوقی

وکیل‌تان دلایل رد درخواست‌ پناهجوییتان را برایتان بیشتر توضیح خواهد داد. شما باید به همراه وکیل‌تان در درخواست تجدیدنظر به این دلایل اشاره کنید. قبل از امضاء و ارائه‌ی درخواست تجدیدنظر، مطمئن شوید که آنچه در آن نوشته شده است کاملاً درک می کنید و در تهیه‌ی آن نقش فعالی ایفا کنید.

روی درخواست تجدیدنظر باید آدرس‌تان را بنویسید. دادگاه از این آدرس برای تماس با شما استفاده خواهد کرد، پس مطمئن شوید که درست نوشته شده است.

ارائه‌ی یک درخواست تجدیدنظر

شما و وکیل‌تان باید درخواست تجدیدنظر را از طریق SAR ارائه کنید.

شما باید ۳ کپی اصل از درخواست تجدیدنظر را بیاورید: یکی برای دادگاه، یکی برای SAR، و سومی برای خودتان.

روی کپی‌تان، SAR باید یک مهر همراه با تاریخ بزند که نشان دهد شما درخواست تجدیدنظر را ارائه کرده‌اید. مطمئن شوید که این تاریخ درست است و کپی را نگه دارید، زیرا این تنها سندی است که نشان می‌دهد درخواست تجدیدنظر را سر وقت ارائه کرده‌اید.

ظرف ۳ روز از دریافت درخواست تجدیدنظر SAR باید آن را به دادگاه اداری منطقه‌ای بفرستد. اگر تاخیری وجود داشته باشد، باید کپی تجدیدنظرتان را که دارای مهر است به دادگاه ارائه کنید و از دادگاه بخواهید تا SAR را ملزم به ارسال پرونده‌تان بکند.

رای دادگاه اداری

شما دارای حق برخورداری از مترجم در طول جلسه‌ی دادگاه هستید. ترجمه‌ی زبان برای شما رایگان است.

بعد از جلسه، معمولا حدود یک ماه طول می‌کشد تا دادگاه رای صادر کند. رای دادگاه ممکن است تصمیم SAR را نقض یا تایید کند.

می‌توانید نزد دیوان‌ عالی اداری برای این رای درخواست تجدیدنظر کنید.

توجه کنید! اگر SAR درخواست شما را برای حمایت در چارچوب رویه تسریع شده بررسی کرده است، تصمیم دادگاه اداری قطعی است و قابل تجدید نظر نزد دادگاه اداری عالی نیست. این رویه تسریع شده در وضعیتی اجرا می شود که درخواست شما برای حمایت ظرف 14 روز کاری رد شده است. این امر اتفاق وقتی می افتاد که درخواستتان برای پناه به وضوح بی اساس است (بطور مثال اگر بنظر دولت بلغارستان کشوری که از آن آمده اید امن است و یا در طی مصاحبه به حقایق متناقض اشاره کرده اید).

رای دیوان عالی اداری

اگر شما یا SAR از تصمیم دادگاه اداری منطقه‌ای نزد دیوان عالی اداری تجدیدنظرخواهی کنید، یک نامه دیگر درباره‌ی دعوت به جلسه‌ی دادگاه دریافت خواهید کرد. رای دیوان عالی اداری معمولا یک ماه بعد از جلسه‌ی مربوطه صادر می شود. این مهلت برای دادگان قطعی نیست و ممکن است تصمیمگیری بیشتر طول بکشد.

رای دیوان عالی اداری قطعی و نهایی است.

اگر تصمیم دادگاه به نفع SAR باشد، شما دیگر دارای حقوق پناهجویی نخواهید بود. برای مثال، کارت ثبت‌نام‌تان دیگر تمدید نخواهد شد.

همچنین با شما به‌مثابه‌ی یک مهاجر غیرقانونی در بلغارستان رفتار خواهد شد. این بدین معناست که ممکن است مقامات حکمی برای بازگشت اجباری شما صادر کنند، و احتمال بالایی وجود دارد که به‌منطور بازگرداندن بازداشت شوید.

اگر رای دادگاه به نفع شما باشد، SAR یک تصمیم جدید در مورد پرونده شما خواهد گرفت. معمولا SAR قبل از اتخاذ تصمیم جدید شما را به یک مصاحبه‌ی دیگر دعوت می‌کند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، شما می‌توانید برای بازگشت داوطلبانه به کشورتان از طریق برنامه‌ی بازگشت داوطلبانه‌ی همراه با کمک و جذب مجدد توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) درخواست بدهید.

بازگشت داوطلبانه همراه با کمک و استقرار مجدد

تنظیم یک درخواست جدید

بعد از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد درخواست اول پناهجویی‌تان، شما حق دارید که یک درخواست جدید حمایت ارائه کنید، اما فقط در صورتی‌که بتوانید شرایط جدیدی را در مورد موقعیت فردی‌تان، یا شرایط در کشور اصلی‌تان که در درخواست اول‌تان ذکر نکرده‌ بودید ضمیمه کنید. این درخواست را همراه با کمک یک وکیل تهیه کنید.

SAR باید ظرف مدت ۱۴ روز تصمیم‌اش را بر اساس درخواست نوشته‌شده‌ی شما ارائه کند.

اگر بیشتر از ۱۴ روز برای دریافت تصمیم منتظر مانده‌اید، این بدین معناست که SAR موافقت کرده تا درخواست شما را بررسی کند. شما باید ظرف مدت ۳ روز کاری منتظر دریافت کارت ثبت‌نام جدید باشید.

زمانی‌که منتظر دریافت تصمیم جدید هستید، حقوق کامل پناهجویی نخواهید داشت ـــ شما حق اقامتگاه، غذا و کمک اجتماعی نخواهید داشت ـــ مگر اینکه جزو گروه آسیب‌پذیر باشید.

گروه آسیب‌پذیر

شانس نهایی‌تان

شما حق دارید از تصمیم SAR یا به دلیل اینکه درخواست جدید شما را بررسی نکرده یا اینکه آن را رد کرده، درخواست تجدیدنظر کنید. اگر SAR تصمیم بگیرد تا درخواست شما را بررسی نکند، یا اینکه آن را بررسی و رد کند، شما حق درخواست تجدیدنظر دارید. شما و وکیل‌تان ۷ روز فرصت دارید تا این کار را انجام دهید.

رای دادگاه در این مورد قطعی و نهایی است و شما نمی‌توانید برای آن درخواست تجدیدنظر کنید.

در طی رویهٔ استیناف از تصمیم SAR دادگاه نیز طبق نظم خود تصمیم می گیرد اگر تا زمان صدور تصمیم نهایی در مورد درخواست پناهتان، حق ماندن در قلمرو بلغارستان دارید یا خیر. اگر دادگاه این کار را انجام ندهد، می توانید، خودتان و یا از طریق وکیل آن را درخواست کنید.

این امر مهم است چرا که بعد از رد شدن اولین درخواست شما ممکن است تصمیم برای بازگشت اجباریتان صادر شود. اگر دادگاه تصمیم بگیرد که می توانید در کشور بمانید، در معرض خطر بازگرداندن اجباری قبل از صدور تصمیم در مورد درخواست پناهتان نیستید.

خدمات حقوقی