بازگشت به بلغارستان

frontbaner_0.jpg

بسته به روند پناهجویی‌تان در بلغارستان، اگر از یک کشور عضو اتحادیه اروپا به بلغارستان بازگردانده شوید، گزینه‌های متفاوتی ممکن است برای شما اتفاق بیافتد.

در اینجا می‌توانید توصیه‌ای را از بنیاد دسترسی به حقوق که یک سازمانِ کمک‌های حقوقی در صوفیه است، بخوانید.

۱. اگر تا قبل از اینکه تصمیمی توسط مقاماتِ بلغارستان برای درخواست پناهجویی‌تان گرفته نشده باشد، بلغارستان را ترک کنید

زمانی‌که به بلغارستان بازگردید، آژانس دولتی برای پناهندگان (SAR) تنها در صورتی که میل آن اظهار کنید بررسین پرونده‌ی پناهجویی‌تان را به پایان برساند. بر طبق قانون، آژانس دولتی برای پناهندگان (SAR) موظف است که روندِ پناهجویی‌تان را از سَر بگیرد. اگر این اتفاق نیافتد، می‌توانید با یک وکیل مشورت کنید.
خدمات حقوقی

خدمات حقوقی

 

اختمال می رود که در مدت زمانِ غیبت‌تان از بلغارستان، روند پناهجویی‌تان به حالت «معلق» یا «توقف» درآمده باشد.

 

طبق قانون اگر بعد از انکه برای مصاحبه دعوت شوید و شما موفق نشوید حاضر برای آن باشید و ظمن ۳۰ روز دلیلی برای غایب بودنتان ارائه نکنید و یا در صورتی که بدون اینکه به آ.م.پ. خبر داده باشید، آدرس خود را عوض کرده ایید، بررسی درخواست شما برای پناه قطع می شود.

اگر ظمن ۹ ماه شما جلوی معمور آ.م.پ. حاضر شوید و اظهار آرزوی اینکه می خواهید درخواست پناه شما از باز از سر گرفته شود.

حق دارید تنها یک بار روند پناهجویی قطع شده خود را از سر بگیرید.

چه کاری می‌توانید انجام دهید

 • در صورتی‌که روند پناهندگی‌تان متوقفشود و آژانس دولتی برای پناهندگان/SAR آن را از سَر نگیرد، می‌توانیدظرف ۷ روز یک درخواست تجدیدنظر از زمان مطلع شدن از این تصمیم به دادگاه ارسال کنید. سازمان FAR به شما توصیه می‌کند که برای درخواست تجدیدنظر از یک وکیل کمک بخواهید. درخواست شما در حضور دادگاه اداری محلی بررسی خواهد شد.تصمیم دادگاه محلی قطعی است. .

 • ممکن است که آژانس دولتی برای پناهندگان/SAR اطلاعیه‌ی تصمیمِ توقف روند پناهندگی‌تان را زمانی‌که شما در کشور اروپایی دیگری بوده‌اید به آدرس‌تان در بلغارستان فرستاده باشد. در این‌صورت به‌محض بازگشت شما، این تصمیم در حال اجراست و شمانمی‌توانید برای آن درخواست تجدیدنظر بدهید. اگر تصمیم در حالِ اجرا باشد، مقامات شما را در بازداشت مهاجرت، برای مثال در مرکز بازداشت بوسمانتی/Busmantsi نگه خواهند داشت. در عوض، شما می‌توانید درخواست یک پرونده‌ی پناهجویی جدید بدهید. این پرونده‌ی پناهجویی، دومین پرونده‌ی پناهندگی‌تان در بلغارستان محسوب خواهد شد. برای این در خواست جدیدی دیگر باید شرح جدیدی در مورد وضعیت شخصی خود ویا در مورد کشور مبدایتان ارائه نمایید که به اولین درخواست شما وصل نشده بودند. به شما اکیدن توصیه می‌کنیم که برای کمک در پرونده‌تان با یک وکیل تماس بگیرید.

اگر روندتان دوباره از سَر گرفته شود، آژانس دولتی برای پناهندگان/SAR با شما مانند یک پناهجو برخورد خواهد کرد. شما بازداشت نخواهید شد، اما در یک مرکزِ باز، جایی را برای اقامت دریافت خواهید کرد.
اگر روندتان متوقف شده باشد و این تصمیم در حال اجرا باشد، مقامات شما را در بازداشتِ مهاجرت مثلن در مرکز بازداشت بوسمانتی/Busmantsi نگه خواهند داشت.

محل اقامت

شما در یک مرکز پذیرش که توسط SAR اداره می‌شود، اقامت داده می‌شوید. به‌محض رسیدن‌تان به بلغارستان، پلیس مرزی به شما برگه‌ی دستوری می‌دهد که در آن نوشته شده به کدام مرکزِ SAR باید بروید.

در مورد مراکز SAR از اینجا بیشتر بخوانید:

اقامت در بلغارستان

 

اگر روند پناهجویی‌تان  متوقفشود و آژانس دولتی برای پناهندگان/SAR آن را از سَر نگیرد، شمانمی‌توانیدبلافاصله در یکی از مراکز SAR اقامت داده شوید.

 

بر اساس قانون، زمانی‌که روند پناهجویی‌تان متوقف می‌شود، دیگر محل اقامت به شما تعلق نمی‌گیرد. شما باید با یک وکیل مشورت کنید تا برای از سَر گرفتنِ روند پناهجویی‌تان و همچنین دسترسی به مراکزِ اقامتی SAR به شما کمک کند.

بازگشت داوطلبانه همراه با کمک و استقرار مجدد

حقوق

زمانی‌که به بلغارستان بازگردید، در طول روند پناهجویی‌تان از حقوق زیر برخوردار خواهید بود:

 • اقامت در خاکِ جمهوری بلغارستان
 • برای جابجایی از یک نقطه‌ی مشخص، بسته به مرکز پذیرشِ SAR که در آن اقامت دارید
  از اینجابیشتر بخوانید.
 • برای دریافت غذا و محل اقامت از آژانس دولتی برای پناهندگان/SAR
 • برای دریافت کمک اجتماعی - اگر برای دسترسی به این کمک دچار مشکل شده‌اید، می‌توانید با یک وکیل مشورت کنید.

 

خدمات حقوقی

 

 • برای دریافت بیمه‌ی سلامت، دسترسی به کمک پزشکی، و مراقبت بهداشتی رایگان تحت شرایط مشابه با شهروندان بلغاری
 • برای دریافت کمک روانی
 • برای دریافت مترجمِ یک زبان خارجی یا مترجم زبان اشاره
 • برای دریافت کارت ثبت‌نام
 • برای کار کردن در بلغارستان، ۳ ماه بعد از تاریخی که پرونده‌تان برای پناهجویی را ثبت کرده‌اید

اگر روند پناهجویی‌تان متوقف شود و از سَر گرفته نشده باشد، به محل اقامت، غذا، کمک اجتماعی، بیمه‌ی سلامت و کمک پزشکی رایگان دسترسی نخواهید داشت. در نتیجه، شما باید برای دوباره از سَر گرفتنِ روند پناهجویی‌تان و دسترسیِ دوباره به همه‌ی این حقوق، با یک وکیل مشورت کنید تا به شما کمک کند.

۲. اگر پرونده پناهندگی‌تان رَد شده باشد

در این صورت، به یکی از مراکز بازداشت مهاجران، یا مرکز بوسمانتی/Busmantsi (در نزدیکی صوفیه) یا لیوبیمه/Lyubimets منتقل خواهید شد. تصمیم رَد شدنِ پرونده پناهجویی‌تان زمانی نهایی می‌شود که برای آن در مقابل دادگاه درخواست تجدیدنظرنداده باشید و یا اینکه دادگاه درخواست تجدید نظرتان را رَد کرده باشد.

در این‌صورت، شما به عنوان یک مهاجرِ غیرقانونی شناخته خواهید شد، و به منظور بازگشت به کشورِ اصلی و یا یک کشورِ امنِ دیگر بازداشت خواهید شد.

چه کاری می‌توانید انجام دهید

 • شما می‌توانیدظرف ۱۴ روزاز بازداشت شدن‌تان برای دستور بازداشت‌تان درخواست تجدیدنظر بدهید. شما باید بلافاصله بعد از اینکه بازداشت شدید با یک وکیل تماس بگیرید. اگر دادگاه، دستورِ بازداشت را غیرقانونی تشخیص دهد، شما آزاد خواهید شد.

 • شما می‌توانید یک درخواستِ جایگزین را بجای بازداشت شدن بدهید. با یک وکیل مشورت کنید.

 • شما می‌توانید درخواست یک پرونده پناهجویی جدید بدهید، اما این تضمین نمی‌کندکه شما بزودی آزاد خواهید شد. مقامات ممکن است که درخواست پناهندگی‌تان را به عنوان تلاشِ ساده‌انگارانه‌ای برای اجتناب از بازگشتِ اجباری‌تان به کشور اصلی‌تان تلقی کنند. آن‌ها بلافاصله به عنوان یک پناهجو به شما کارت ثبت‌نام کامل نخواهند داد. شما باید شواهد کتبی در مورد حقایق و مسائل جدید مربوط به وضعیت شخصی‌تان یا وضعیتِ کشور اصلی‌تان ارائه دهید. اگر موفق به انجامِ این کار نشوید، ممکن است آژانس دولتی برای پناهندگان/SAR پرونده‌ی پناهجویی‌تان را برای بررسی به عنوان یک روند پناهجویی جدید قبول نکند. اگر آژانس دولتی برای پناهندگان/SAR تصمیم بگیرد که شما برای درخواست یک روند پناهجوییِ جدید واجد شرایط نیستید، می‌توانید ظرف ۷ روزبعد از دریافتِ اطلاعیه‌ی این تصمیم، درخواست یک تجدیدنظر در دادگاه بدهید.

 • هر ۶ ماه، دادگاه باید بازداشت شما را مورد بررسی قرار دهد. دادگاه تصمیم خواهد گرفت که یا شما را آزاد کند و یا ۶ ماهِ دیگر بازداشت‌تان را تمدید کند. کل مدت بازداشت نباید بیشتر از ۱۸ ماه به طول بیانجامد. اگر شما تا بحال برای مدت معینی قبل از ترکِ بلغارستان در مرکز بازداشت بوده‌اید، این زمان در محاسبه‌ی دوره‌ی بازداشت کلی شما اضافه خواهد شد.

 • گزینه‌ای نیز برای بازگشت داوطلبانه به یک کشور امن وجود دارد.

 

حقوق

 

اگر از بازداشت آزاد شوید و برای یک درخواستِ روند پناهجویی جدید پذیرفته شوید، از حقوق زیر برخوردار خواهید بود:

 • اقامت در بلغارستان
 • جابجایی در یک منطقه خاصِ تعیین‌شده
 • دریافت بیمه‌ی سلامت، دسترسی به کمک پزشکی و مراقبت بهداشتی و حمایت‌های پزشکی
 • برای دریافت کمک روانی
 • دریافت مترجمِ یک زبان خارجی یا مترجم زبان اشاره
 • برای دریافت کارت ثبت‌نام
 • برخورداری از حق کار در بلغارستان، ۳ ماه بعد از تاریخی که پرونده‌تان را برای پناهجویی ثبت کرده‌اید

حقوق زیر به شما تعلق نخواهد گرفت:

 • دریافت غذا
 • دریافت مسکن و کمک اجتماعیمگر اینکهمتعلق به یک گروه آسیب‌پذیر باشید
  از اینجا بیشتر بخوانید:
  گروه‌های آسیب‌پذیر

گروه‌های آسیب‌پذیر

در صورتی‌که از بازداشت آزاد شوید و برای یک روند پناهجویی جدید پذیرفته نشوید، از حقوقی که پناهجویان بهره می‌برند،نمی‌توانیداستفاده ببرید. برای مثال:

 • کارت ثبت‌نام دریافت نخواهید کرد
 • غذا و محل اقامت از آژانس دولتی برای پناهندگان/SAR دریافت نخواهید کرد
 • شما حق کار کردن و دریافت کمک اجتماعی در بلغارستان را نخواهید داشت

۳. اگر قبل از اینکه بلغارستان را ترک کنید، پناهندگی در آنجا دریافت کنید

در این صورت:

 • در مراکز پذیرش SAR اقامت داده نخواهید شد
 • در صورت بازگشت‌تان به بلغارستان نباید بازداشت شوید
 • شما می‌توانید بصورت قانونی در خاک و قلمرو بلغارستان بمانید
 • شما می‌توانید از همه‌ی حقوقی که افراد پناهنده و افرادِ دارای حمایت بشردوستانه در بلغارستان دارند، بهره‌مند شوید

در مورد این حقوق از اینجا بیشتر بخوانید:
پناهندگی در بلغارستان

پناهندگی در بلغارستان

ممکن است یک ممنوعیت ورود از کشوری که شما را به بلغارستان بازگردانده است، بر شما اعمال شود. اگر این اتفاق بیافتد، شما حق ندارید که برای یک مدت معینی به آن کشور سفر کنید.

کمک حقوقی رایگان را از اینجا پیدا کنید:
خدمات حقوقی

خدمات حقوقی