اطلاعات و فرصت‌ها برای پناهجویان و پناهندگان

Service Provider:
Refugee Ocean
Refugee Ocean

اطلاعات و فرصت‌ها برای پناهجویان و پناهندگان

 

اقیانوس پناهنده (Refugee Ocean) یک پلتفرم آن‌لاین است که پناهجویان و پناهندگان را به جامعه‌ی محلی وصل می‌کند. آنها به شما کمک می‌کنند تا کمکی را که برای خودتان، خانواده‌تان، دوستانتان یا پناهندگانی که آنها را می‌شناسید نیاز دارید پیدا کنید.

می‌توانید پشتیبانی و فعالیت‌های را پیدا کنید، از جمله:

  • برنامه‌ها و فعالیت‌ها
  • فرصت‌های آموزشی
  • فرصت‌های داوطلبانه
  • تبلیغات شغلی
  • لباس‌ها و دیگر موارد اهدایی
  • اطلاعات درباره‌ی زندگی در بلغارستان
  • اطلاعات درباره‌ی پروژه‌های مرتبط با پناهندگان
  • نقشه‌ی آدرس‌های مهم

می‌توانید با استفاده از بخش «پرسش‌ها و پاسخ‌ها» ("Questions & Answers") روی پلتفرم سوال‌هایتان را برای تیم اقیانوس پناهنده بفرستید.

همچنین می‌توانید با استفاده از بخش «نیازها» ("Needs") جمع‌آوری مالی و دیگر نیازها را بفرستید.

اطلاعات اضافی:

NGOها می‌توانند اطلاعاتی درباره‌ی پروژه‌هایی که روی آنها کار می‌کنند در بخش «پروژه‌ها» ("Projects") به اشتراک بگذارند.

زبان‌هایی که به آن‌ها صحبت می‌شود

انگلیسی


contact@refugeeocean.com