Caritas_Sofia_StAnna_Struma_2018.jpg

مرکز سنت آنا/St. Anna برای ادغامِ پناهندگان و مهاجران

کاریتاس برای جذب و ادغام خدماتی ارائه می‌دهد، شامل:

 

 •     مشاوره و کمک برای تامین نیازهای خودتان/خانواده‌تان (تنظیم پرونده)
 •     اطلاعات درباره‌ی زندگی در بلغارستان
 •     ترجمه و همراهی برای مراجعه به نهادهای عمومی
 •     درس‌های زبان بلغاری
 •     کمک برای ثبت‌نام کودکان در مدرسه
 •     کلوب تکالیف خانگی برای کودکانی که به مدرسه می‌روند
 •     آکادمی تابستانی زبان بلغاری برای کودکان
 •     کمک برای دسترسی به خدمات درمانی (ثبت‌نام در نزد پزشک عمومی و دریافت بیمه درمانی)
 •     مشاوره با یک روان‌شناس
 •     کلوب هنر و کارهای دستی برای زنان
 •     گروه‌های فعالیت‌های فرهنگی و مدنی برای زنان
 •     آموزش‌های حرفه‌ای برای زنان
 •     کمک برای پیدا کردن کار
 •     برنامه‌های مربی‌گری و مربی‌گری حرفه‌ای
 •     آموزش‌های مالی برای امور خانگی
 •     ارجاعات به سایر خدمات

مرکز کار St. Anna

 

مرکز کار موارد زیر را ارائه می کند:

 

 •     بررسی مهارت‌ها و مشاوره‌ی کاری
 •     نمایشگاه کار کاریتاس
 •     کمک برای پیدا کردن کار
 •     کمک برای نوشتن رزومه و نامه‌ی اظهار علاقه برای کار
 •     آماده‌سازی برای مصاحبه‌های کاری
 •     کمک برای آماده‌سازی مدارک مورد نیاز و درخواست کارتان و امضا کردن یک قرارداد کاری
 •     کمک برای پیدا کردن برنامه‌های کار‌آموزی و کورس‌های آموزش حرفه‌ای
 •     برنامه‌های آموزشی درباره‌ی مدیریت مالی
 •     برنامه‌ی مربی‌گری حرفه‌ای
 •     پشتیبانی در ادامه


کامپیوترها در مرکز کار در دسترس هستند.
برای اطلاعات بیشتر به مرکز بیایید یا تماس بگیرید.

برنامه آموزشی توسط افراد محلی

این برنامه شما را با یک «مربی» بلغاری جفت می‌کند:

 

 •     در مورد زندگی در صوفیه و فرهنگ بلغاری بیشتر بدانید
 •     صحبت کردن به زبان بلغاری را بیاموزید
 •     برای مسائل کاربردی کمک بگیرید
 •     رویدادهای اجتماعی و دوستی
 •     مربی‌گری حرفه‌ای

کلاس‌های زبان بلغاری

 • کلاس‌های زبان بلغاری برای بزرگسالان
 •     آکادمی تابستانی زبان بلغاری برای کودکان

 

برنامه آموزشی توسط افراد محلی

این برنامه شما را با یک «مربی» بلغاری جفت می‌کند:

 

 •     در مورد زندگی در صوفیه و فرهنگ بلغاری بیشتر بدانید
 •     صحبت کردن به زبان بلغاری را بیاموزید
 •     برای مسائل کاربردی کمک بگیرید
 •     رویدادهای اجتماعی و دوستی
 •     مربی‌گری حرفه‌ای

فعالیت‌های کودکان

 

فعالیت‌های آموزشی و تفریحی برای کودکان:

 

 •     کمک برای ثبت‌نام کودکان در مدرسه
 •     کلوب تکالیف خانگی برای کودکانی که به مدرسه می‌روند
 •     آکادمی تابستانی زبان بلغاری

کلاس‌های زبان بلغاری

 • کلاس‌های زبان بلغاری برای بزرگسالان
 •     آکادمی تابستانی زبان بلغاری برای کودکان

فعالیت‌هایی برای خانم‌ها

فعالیت‌ها فقط مخصوص زنان هستند:

 

 •     هنر و کارهای دستی (جواهرسازی، بافتنی، نقاشی و دیگر موارد)
 •     گروهای فعالیت‌های فرهنگی و مدنی برای زنان
 •     برنامه‌ها و رویدادها و گشت و گذار
 •  

برای کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به برنامه‌ی زمان‌بندی به مرکز بیایید یا تماس بگیرید.

فعالیت‌های کودکان

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از برنامه‌ها با مرکز تماس بگیرید و یا به آنجا مراجعه کنید.

 

فعالیت‌های آموزشی و تفریحی برای کودکان:

 

 •     کمک برای ثبت‌نام کودکان در مدرسه
 •     کلوب تکالیف خانگی برای کودکانی که به مدرسه می‌روند
 •     آکادمی تابستانی زبان بلغاری

 

اطلاعات

در مرکز سنت آنا (St. Anna Center) می‌توانید درباره‌ی موارد زیر اطلاعات کسب کنید:

 •     حقوق و مسئولیت‌هایتان در بلغارستان
 •     خدماتی که توسط کاریتاس صوفیه (Caritas Sofia)، سازمان‌های همکار، دولت و نهادهای وابسته به شهرداری ارائه می‌شوند
 •     شماره تلفن‌ها و آدرس‌های مهم
 •     خدمات اجتماعی و درمانی
 •     فرصت‌های کاری که در مرکز کار سنت آنا موجود هستند
 •     حقوق و مسئولیت‌های شما در زمینه‌ی آموزش عمومی
 •     رخدادها و فعالیت‌ها
 •     ساختن یک زندگی بهتر در بلغارستان
 •     فرصت‌های کار داوطلبانه
 •     پروژه‌های مربوط به پناهندگان
ADDITIONAL INFORMATION
برای کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به برنامه‌ی زمان‌بندی با مرکز تماس بگیرید یا به مرکز مراجعه کنید.