missionwings-logo100px.png

میسیا اکریله یک سازمان غیردولتی است که برای استفاده پتانسیل کامل کودکان و بزرگسالان آسیب‌پذیر

 حمایت و تشویق می‌کند برای اینکه بتوانند به  مقصد های مختلف در زندگی خود برسند و غالبا در حوزه شهر استارا زاگورا، بلغارستان فعال است.

هدف اصلی این سازمان تشویق توسعه شخصی و اجتماعی کودکان و بزرگسالان محروم از گروه‌ها و جوامع در سرزمین کشور است و توسط حمایت از بهبود کسانی که رنجی تجربه کرده‌ اند، برای برابری آنها کمک می کند و همچنین به باز کردن فرصت‌های رفاهی آنها.

خدمات سازمان: ارائه اطلاعات، آموزش کسب مهارت، راهنمایی، کلاس های زبان، حمایت اجتماعی، مشاوره بهداشتی، کمک های روانی، کمک حقوقی، ترجمه، همراهی در ادارات، کمک با مدرسه و مهدکودک، کمک های بشردوستانه، پناهی برای مادران بسیار آسیب پذیر دارای فرزند.

مرکز خدمات اجتماعی برای کودکان و خانواده ها (کسودس)؛ آدرس: شهر استارا زاگورا، خیابان "حریستو بتو"، شماره دویست و پنج.


این مرکز خدمات اجتماعی بسته ای از خدمات برای کودکان و خانواده ها در نظر گرفته است و هدف

 

 آنها: غیر نهادیه کردن، جلوگیری از رها شدن کودکان و استقرار آنها در موسسات خاص، ادغام مجدد، آموزش مهارت های ادغام مستقل و اجتماعی کودکان از موسسات خاص، جلوگیری از خشونت و ترک سیستم تحصیلی، ارزیابی، سرپرستی کودکان بی سرپرست و فرزندپذیری، مشاوره و حمایت از کودکان دارای مشکلات رفتاری. مرکز خدمات اجتماعی برای کودکان و خانواده ها در استارا زاگورا خدمات زیر دارد: 

مرکز حمایت اجتماعی از کودکان و خانواده ها که بسته ای از خدمات اجتماعی را با هدف جلوگیری از رها شدن کودکان و استقرار آنها در موسسات خاص ارائه می دهد، و همچنین  ادغام مجدد و آماده سازی کودکان از موسسات خاص برای یک زندگی مستقل و شایسته، پشتیبانی برای کسانی که می خواهد فرزندی بپذیرد و سرپرستی کند، جلوگیری از خشونت، حمایت از کودکان دارای مشکلات رفتاری.

بخش "مادر و نوزاد" - این خدمت برای مادران است که به دلایل اجتماعی، روانی یا پزشکی در معرض خطر رها کردن کودک خود را هستند و به آنها پناه و پشتیبانی ارایه می دهد. شرایط اساسی نزدیک به شرایط خانواده است و زندگی بر اساس اصل نزدیکترین مطابقت با خانه، با شرایط طبیعی سازماندهی می شود.

 این بخش در شرایط بحرانی که بر زنان باردار، مادران در معرض خطر و فرزندان آنها که می خواهند از فرزندان خود مراقبت کنند، اما مشکلات اجتماعی، اقتصادی یا خانگی دارند، کمک می کند. بنابراین خطر جدایی بین مادر و کودک افزایش می یابد. آنجا خدمات زیر پیدا می شوند:

- پناه امن برای مادر و کودکانش، برای زن باردار/دختر خردسال؛

- کمک های پزشکی برای مادر و کودک

- پشتیبانی و آماده سازی مادر و کودک برای زندگی خارج از بخش "مادر و نوزاد"

ظرفیت بخش "مرکز کمک اجتماعی" هشتاد جا است، و "مادر و نوزاد" هشت مادر با نوزاد. اگر کسی دوست دارد از خدمات بخش "مادر و فرزند" استفاده کند، داشتن کودک شرط اصلی است

مرکز مشاوره پناهندگان و مهاجرین؛ آدرس: شهر حارمانلی، بلوار "بلغارستان" یازده، ورود "و"، طبقه یک، آپارتمان دو.

 این سازمان مشاوره اجتماعی و روانی ارائه می دهد؛ جلسات درمانی انفرادی و گروهی در رابطه

 موضوع خشونت بر اساس جنس؛ مشاوره بهداشتی؛ همراهی، کمک اجتماعی و پشتیبانی.

فعالیت با مقصد ادغام و شمول اجتماعی

فعالیت با مقصد ادغام و شمول اجتماعی: کلاس های زبان بلغاری آ یک و آ دو برای پناهجویان در
استارا زاگورا؛ کمک/راهنمایی/پشتیبانی برای پیدا کردن کار.

کار درمانی و اتاق آبی


کار درمانی و اتاق آبی - برای نشست دلسوزانه با کودکان قربان خشونت؛ همراهی در مطب روانشناس

  گروه اولویتی مادران دارای فرزند، افراد آسیب دیده هستند

خدمات مخصوص زنان
 استودیو هنر درمانی در حارمانلی و گروه در استارا زاگورا

ADDITIONAL INFORMATION


 

آدرس: شهر استارا زاگورا، خیابان "حریستو بتو"، شماره دویست و پنج، مرکز خدمات اجتماعی برای کودکان و خانواده ها ی

شهر حارمانلی، بلوار "بلغاریا"، شماره یازده، ورود "و"، طبقه یک، آپارتمان دو، مرکز مشاوره برا

پناهجویان و مهاجر