ДАРЕНИЕ

Уебсайтът Migrantlife.bg се поддържа от Фондация за достъп до права - ФАР без външно финансиране. Ако намерите информацията за полезна, моля, подкрепете нашата работа с дарение от всякакъв размер.

Банкова сметка:
IBAN: BG70IORT81021000310801
BIC/SWIFT: IORTBGSF
Investbank-Sofia