far_logo_1350_730.png

Фондация за достъп до права (ФАР) е неправителствена организация, която цели:

 • създаване на ефективни механизми за гарантиране на достъпа до права на практика и ефективна защита срещу произволно лишаване от права
 • повишаване на институционалната и обществена информираност, чувствителност и ангажираност към необходимостта от справяне със систематични проблеми при достъпа до основните човешки права в България
 • Разработване на благоприятна законодателна среда в съответствие с европейските и международните стандарти за защита на правата на човека и установяването на най-добрите практики за достъп до права.

Основните дейности на ФАР са правна помощ, застъпничество, изследвания и обучения. 

Екипът на Фондация за достъп до права - ФАР предоставя правни услуги в София, Пловдив, Бургас, Варна, Добрич и Благоевград.  

Записването за консултация, освен с обаждане или съобщение на телефони +359 882873238 и  +359 884334283 по Вайбър или Уатсап, може да се осъществи и чрез попълване на електронната форма на адрес - https://migrantlife.bg/bg/request-assistance. Посочените часове са приемно време на адвокатите на ФАР, можете да се обадите на посочените телефони всеки работен ден от 9 до 18, за да си уговорите среща. 

Правна помощ за деца, търсещи закрила

Правна помощ за деца, които са самостоятелно в България без родителите си:

 • Правна информация и консултация с адвокат за кандидатстване за закрила, заповеди за задържане, условия в приемните центрове и процедури по Дъблин.
 • Помощ при подготовката на жалби за отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения за процедурата по Дъблин.
 • Представителство в съда по жалби на отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения на процедурата по Дъблин.
 • Юридическа помощ, ако сте подали молба за закрила, но молбата ви не е регистрирана и не се третирате като търсещ закрила (или се чувствате под натиск да се върнете във вашата страна на произход).
 • Препращане към други услуги.

Правна помощ за оцелели от изтезания

 • Правна информация и консултация с адвокат за кандидатстване за закрила, заповеди за задържане, условия в приемните центрове и процедури в Дъблин.
 • Помощ при молбите за закрила.
 • Помощ при подготовката на жалби за отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения за процедурата по Дъблин.
 • Представителство в съда по жалби на отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения на процедурата по Дъблин.
 • Юридическа помощ, ако сте подали молба за закрила, но молбата ви не е регистрирана и не се третирате като търсещ закрила (или се чувствате под натиск да се върнете във вашата страна на произход).
 • Препращане към други услуги.

Правна помощ за оцелели от трафик на хора

 • Правна информация и консултация с адвокат за кандидатстване за закрила, заповеди за задържане, условия в приемните центрове и процедури в Дъблин.
 • Помощ при молбите за закрила.
 • Помощ при подготовката на жалби за отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения за процедурата по Дъблин.
 • Представителство в съда по жалби на отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения на процедурата по Дъблин.
 • Юридическа помощ, ако сте подали молба за закрила, но молбата ви не е регистрирана и не се третирате като търсещ закрила (или се чувствате под натиск да се върнете във вашата страна на произход).
 • Препращане към други услуги.

Правна помощ за лица без гражданство

Считате се за „без гражданство“, ако нямате гражданство в никоя държава.

ФАР предоставя правна помощ за лица без гражданство:

 • Правна помощ за хора без гражданство и които са в ареста или са изложени на риск от задържане.
 • Помощ при подготовката и подаването на заявления за законно признаване в България, че сте без гражданство.
 • Помощ при подготовка на жалби на заповеди за задържане.
 • Представителство в съда по жалби на заповеди за задържане.

Правна помощ за лицата, търсещи закрила в ареста

 • Правна информация и консултация с адвокат за кандидатстване за закрила, заповеди за задържане, условия в приемните центрове и процедури по Дъблин.
 • Помощ при подготовката на жалби за отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения за процедурата по Дъблин.
 • Представителство в съда по жалби на отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения на процедурата по Дъблин.
 • Юридическа помощ, ако сте подали молба за закрила, но молбата ви не е регистрирана и не се третирате като търсещ закрила (или се чувствате под натиск да се върнете във вашата страна на произход).

Правна помощ за лицата, търсещи закрила

 • Правна информация и консултация с адвокат за кандидатстване за закрила, заповеди за задържане, условия в приемните центрове и процедури по Дъблин.
 • Помощ при молбите за закрила.
 • Помощ при подготовката на жалби за отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения за процедурата по Дъблин.
 • Представителство в съда по жалби на отказани молби за закрила, заповеди за задържане и решения на процедурата по Дъблин.
 • Юридическа помощ, ако сте подали молба за закрила, но молбата ви не е регистрирана и не се третирате като търсещ закрила (или се чувствате под натиск да се върнете във вашата страна на произход).

Гореща телефонна линия за бежанци и мигранти
Фондация за достъп до права - ФАР поддържа гореща телефонна линия за бежанци и мигранти на номера  +359 882873238 за български, руски, английски, украински и  +359 884334283 за български, руски и украински език. 

Можете да се обадите от от 9 до 18 часа всеки работен ден, а специалист ще Ви изслуша, отговори на Ваш въпрос или ще ви Ви насочи към вече налична информация на нашата платформа migrantlife.bg, или при необходимост ще Ви насочи към някой от адвокатския екип на ФАР за консултация.