reachout

Фондацията предлага

  • уроци по български език за деца мигранти, бежанци/търсещ и и получили международна закрила
  • предоставяне на обучителни материали

Допълнително се организират еднократни арт ателиета и дейности през ваканциите.

Фондацията предлага психологична и логопедична помощ за деца. 

Помощта се предоставя само на деца в риск, след установяване на уязвимост, като държавата на произход няма значение. 

    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

    Услугите са за търсещи закрила и бежанци, които планират да останат в България. Уроците по български език са предназначени за непълнолетни, а за психеческата 

     

    Обадете се или изпратете съобщение за повече информация и да насрочите среща. При необходимост услугите могат да се предоставят и на други езици чрез преводачи.