mon

 

Регионалните управления по образование (РУО) приемат документи за записване на деца в български училища.

Процедурата е различна в зависимост от това дали детето има или няма документ за завършен клас, етап или степен на образованието или друго доказателство за предишно образование като разликата е в това какви документи се изисква родителят/настойникът на детето да представи в РУО. 

 

 


 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Повече информация за различните видове процедури за достъпа до образование в България можете да прочетете в статията Записване на деца в училище, а за индивидуално съдействие, можете да подадете заявка чрез модула Поискай помощ