bilitis

 سازمانی است که برای جامعه‌ای کار می‌کند که در آن همه از حقوق مساوی برخوردارند و در آن هیچ کس به خاطر شخصیتی که دارد مورد تبعیض قرار نمی گیرد.

بیلیتیس بدون سازش از برابری دفاع می کند، از اجتماع بدون قید و شرط حمایت می کند، آن را تشویق می کند، و تخصص غنی و متقاطع خود را به اشتراک می گذارد. رویکرد آنها مبتنی بر حقوق بشر و مشارکت مستقیم جوامع  ال‌جی‌بی‌تی‌ی است.

Bilitis  از پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌ی در مرکز اجتماعی Rainbow Hub و همچنین از طریق وسایل کمک حقوقی و ارجاع به خدمات مناسب حمایت می کند .

 

در چارچوب Rainbow Hub ، بیلیتیس از گروه های جامعه جوانان ال‌جی‌بی‌تی‌ی، زنان ال‌جی‌بی‌تی‌ی ، افراد دوجنسه، ترنس و اینترسکس حمایت می کند.

 

صندوق بشردوستانه برای پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌ی+

 

بیلیتیس صندوق بشردوستانه‌ای برای پشتیبانی از پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌ی+ که به دلیل جنگ یا بلایای طبیعی، قربانیان خشونت شدند، در معرض نقض از حقوق بشر خود، تهدید جان و امنیت خود قرار می گیرند.

این بنیاد می تواند با کوپن های غذا و دارو و همچنین از طریق پوشش هزینه های مسکن از شما پشتیبانی کند. درخواست شما بررسی خواهد شد و بعداً تیم بنیاد با شما تماس خواهند گرفت.

چه کسانی می توانند درخواست پشتیبانی دهند: همه ال‌جی‌بی‌تی‌ی‌ک+ پناهندگان، پناهجویان، آواره های داخلی و افراد بدون تابعیت.

اینجا درخواست خود ارائه کنید: https://forms.gle/X1rP7Z3h8g9gW7mj9

 

صندوق بشردوستانه برای پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌ی+ از اوکراین

 

اگر یک زن لزبین یا دوجنسه، یک فرد ترنس یا اینتر جنسی هستید که از جنگ در اوکراین فرار کرده و در بلغارستان مستقر هستید، برای دریافت پشتیبانی بشردوستانه اقدام کنید.

این بنیاد می تواند با کوپن های غذا و دارو و همچنین پوشش هزینه های مسکن از شما حمایت کنند. همچنین بیلیتیس می تواند کمک پشتیبانی روحی- روانی رایگان از متخصصانی که با جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌ی+ کار می کنند، برای شما تامین کند. درخواست شما بررسی خواهد شد و بعداً تیم بنیاد با شما تماس خواهند گرفت.

چه کسانی می توانند درخواست دهند: زنان لزبین و دوجنسه، افراد ترنس و اینترسکس از اوکراین.
از طریق این فرم درخواست خود ارائه کنید: https://forms.gle/dac91BYgVrv6NzF18

ADDITIONAL INFORMATION

 

برای دریافت پشتیبانی توسط Bilitis نیازی به پیش ثبت نام نیست.

 

برای شرکت در فعالیت های در حال انجام، اطلاعات اضافی و مطالب اطلاعاتی  Bilitis، لطفاً پیوند مربوطه دنبال کنید:https://linktr.ee/BilitisFoundation  .