bg_red_cross_0.jpg

Интеграционно - информационен център

Интеграционно - Информационен център за бежанци предлага разнообразни услуги и дейности:

 • Информация и консултации
 • Помощ при подаване на заявления за документи за самоличност, легализиране и превод на документи
 • Помощ при намирането на жилища
 • Помощ за получаване на медицинска помощ (помощ при регистрация при общопрактикуващ лекар, подаване на заявления за здравно осигуряване, помощ за покриване на разходи за здравни услуги, застраховки и лекарства и превод / устен превод по време на вашите медицински срещи)
 • Помощ при записване в български училища, детски градини или други образователни възможности
 • Училищно обучение за деца, записани в български училища
 • Помощ при записване на професионално обучение
 • Помощ за намиране на подходяща работа, включително панаири и срещи с потенциални работодатели
 • Курсове по български и английски език
 • Арт дейности и работилници
 • Посещения на исторически и културни забележителности в България
 • Материална и финансова подкрепа (в зависимост от наличността и строги критерии за допустимост)
 • Препращане към други услуги
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Услугите в центъра са за мигранти, търсещи закрила и бежанци.

Обадете се, изпратете имейл или елате в центъра в времената за посещение, за да си уговорите час за дейности и курсове.

За да стигнете до входа на Центъра, влезте в задния двор и нагоре по стълбите.