Психомоторната игрова терапия е подходяща за преодоляване на травми с различен произход, тревожни разстройства, както и за преодоляване на различни дефицити и поведенчески предизвикателства.

Психомоторната игрова терапия е подходяща за преодоляване на травми с различен произход, тревожни разстройства, както и за преодоляване на различни дефицити и поведенчески предизвикателства.

ADDITIONAL INFORMATION

0885416841 - Ваня Дункова, 0888800491 Виолета Спирова, както и на мейл [email protected]