Психосоциална подкрепа

  • Психологически консултации едно на едно
  • Психиатрична оценка, диагноза и лечение
  • Кризисна интервенция
  • Услуги за оцелели от насилие и трафик на хора
  • Препращане към други услуги

Услугите са за мъже, жени и деца.

ADDITIONAL INFORMATION

Звъни на звънеца "Център Надя".