INTEGRATION AND CULTURAL SERVICES

Sofia
Service Provider:
Multi Kulti Collective

Информация за всички дейности се публикува на Фейсбук страницата на Мулти култи колектив - https://www.facebook.com/multikulti.bg/ Често това става под формата на Фейсбук събития, които изискват съответна регистрация.

Мулти култи колектив предлага различни културно-социални интеграционни дейности, които целят да сближат новодошлите мигранти и бежанци с приемащата общност. През годината се предлагат различни дейности като кулинарни курсове, концерти, работилнички, обучения и др. Те са предназначени за деца, младежи и възрастни. Заедно с това Мулти култи колектив развива комуникационни кампании, които целят да повишат видимостта на чужденците в обществото, както и да подчертаят позитивния им принос в България. 

 

 

Additional Information

Информация за всички дейности се публикува на Фейсбук страницата на Мулти култи колектив - https://www.facebook.com/multikulti.bg/ Често това става под формата на Фейсбук събития, които изискват съответна регистрация. 

 

Languages Spoken

български, английски, руски

Visiting hours

Неприложимо 


info@multikulti.bg

42.692561, 23.317974