Articles list

SOURCE- CANVA PRO
July 31, 2022

Фондация за достъп до права - ФАР ще предостави помощ на 10 бежанци, желаещи да започнат…

Осигурителен статут на лица с временна закрила
July 26, 2022

Украинските граждани с временна закрила в България имат равни права на здравеопазване с българските граждани.…

July 26, 2022

Украинските граждани с временна закрила в България имат равни права на здравеопазване с българските граждани.…

Photo by Magdalena Miteva
June 13, 2022

Уредба на процедурата по продължително пребиваване по извънредни причини

В…

1st June
March 31, 2022

Прием на деца и ученици от Украйна в държавни и общински детски градини и училища в…