د مرسته برخه؛

د مهاجرت ژوند ویب پاڼه د بهرنۍ تمویل پرته حقونو ته د لاسرسي د بنسټ (FAR) لخوا ساتل کیږي. که تاسو معلومات ګټور ومومئ ، مهرباني وکړئ زموږ د کار د هر اندازې په مرسته ملاتړ وکړئ.

د بانک ګڼوڼ (اکونت):
IBAN: BG70IORT81021000310801
BIC/SWIFT: IORTBGSF
Investbank-Sofia