Хората под 18 години пътуващи сами

Ако сте под 18 години, всички държавни служби в България трябва да вземат предвид вашите специални обстоятелства и да се погрижат за вашия най-добър интерес. Не се колебайте да поискате специално внимание, ако имате нужда от нещо.

В България, ако сте под 18 години, сте дете.

В повечето центрове на Държавната агенция за бежанците има курсове за културна ориентация и безплатни курсове по български език. Те ви помагат да се ориентирате по-лесно в града и да се адаптирате към живота в България доста по-бързо. За повече информация вижте наличните услуги.

Услуги за деца

ОБРАЗОВАТЕЛНИ / СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Безопасност

Младите хора, пътуващи сами, са особено уязвими. Ето няколко съвета как да бъдете в безопасност и да се предпазите от злоупотреби с хора:

Обща безопасност

 • Опитайте се да не пътувате сами. По-безопасно е да сте в група с други хора.
 • Избягвайте спането на открито през нощта, тъй като това може да бъде особено опасно.
 • Винаги питайте хората, които се обръщат към вас, да се идентифицират. Не приемайте никаъв вид помощ или услуги, като подслон, пари, транспорт или работа от лице, което отказва да покаже личната си карта и не носи униформа или жилетка на помагаща организация . Може да се опитват да ви излъжат и да се възползват от вас.
 • Не носете много пари в себе си.
 • Не стойте на вън до късно и спазвайте правилата и вечерния час на центрове на ДАБ.
 • Винаги носете със себе си зелената регистрационна карта, издадена от ДАБ.
 • Ако някой ви тормози, заплашва или физически или устно злоупотребява с вас, незабавно го докладвайте на властите или на помагаща организация. Те са там, за да ви подкрепят.

Контакти и поддържане на връзка

 • Ако пътувате без семейството си, но контактувате с тях, информирайте ги за вашето местоположение.
 • Винаги дръжте в себе си списък с важни телефонни номера и данни за контакт при спешни случаи. Запомнете най-важните номера (например, номера на родителите ви, номера за спешни случаи 112). Намери още:

Спешни номера

 • Уверете се, че знаете името и телефонния номер на вашия представител/настойник, назначен от общината. Не се колебайте да се свържете с тях, ако имате проблеми или имате нужда от друг вид подкрепа.

Вашите права

 • Дори и да сте под 18 години, ако сте сами в България, имате право да кандидатствате за международна закрила.
 • Запознайте се с правата си като непълнолетен търсещ убежище, както и правилата, които трябва да спазвате в България. Ако не сте сигурни какви са вашите права или имате някакви други въпроси, свържете се със социален работник в лагера, с вашия законен представител/настойник или с вашия адвокат.
 • Ако полицията се опита да ви задържи, поискайте да говорите с адвокат, социален работник или лице, което работи за помагаща неправителствена организация. Ако е възможно, помолете ги да информират семейството ви.
 • Не се опитвайте да напуснете територията на България по нелегален начин, докато процедурата ви за убежище все още тече. Не е във ваш интерес да го правите. Такъв опит може да застраши живота и сигурността ви и съставлява престъпление. Това може също да доведе до отказ на ДАБ да ви предостави статут на бежанец.

Интервю за закрила

 • Ако сте сами, социален работник, представител на общината и адвокат следва да присъстват по време на официалното ви интервю за закрила в ДАБ. Трябва да ви бъде осигурен и преводач.
 • Ако не разбирате нещо, което интервюиращият, служител на ДАБ, социален работник, вашият представител или вашият адвокат ви обясняват, не се страхувайте да поискате допълнителни разяснения. Тяхната работа е да гарантират, че разбирате това, което ви се казва

Здраве

 • Уверете се, че се храните редовно и винаги носете вода със себе си, за да сте хидратирани.
 • Ако се чувствате зле или имате някакви други здравословни проблеми, бързо потърсете медицинска помощ. Имате право да получите безплатна медицинска помощ, която трябва да бъде налична в центъра на ДАБ, в който се настанени. Ако не можете да намерите кабинета на лекаря, незабавно се свържете със социалния работник в центъра.