Съобщаване за престъпление от омраза в България

Reporting_a_hate_crime_in_Bulgaria.jpg

За престъпленията от омраза

Престъплението от омраза е престъпление, извършено срещу някого поради неговия етнически произход, националност, раса, религия, сексуалнa ориентация или политически убеждения.

Престъплението от омраза е престъпление в България и за извършителите са предвидени по-строги наказания от тези, които се налагат за други подобни престъпление. Наказанието включва лишаване от свобода от 1 до 4 години, глоба от 5000 до 10 000 лева и публично съобщение за престъплението в уебсайта на местния вестник или общината.

Използването на медиите за разпространение ан или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза на основание раса, националност или етнически произход също е престъпление.

Къде мога да съобщя за престъпление от омраза?

Можете да сигнализирате полицията чрез:

 • Обаждане на 112
 • Отиване до най-близкото полицейско управление

Тук можете да намерите адресите на полицейските управления в София, Харманли и Пловдив на български език.

Можете също да подадете сигнал за престъпление от омраза директно в прокуратурата чрез:

 • Отиване до най-близката прокуратура
 • Изпращане на имейл или жалба в писмена форма

Тук можете да намерите данните за контакт на най-близката до вас прокуратура на български език тук.

Как да съобщя за престъпление от омраза?

Можете да подадете сигнал за престъпление от омраза устно или в писмена форма, която подписвате. Когато подадете сигнал, трябва да кажете на полицията вашето пълно име и информация за контакт, като вашия адрес и телефонен номер. Полицията няма да взема под внимание анонимни сигнали.

Много е важно да се опише случилото се възможно най-подробно. Ето няколко съвета как можете да го направите:

 • Посочете кога и къде се е случило престъплението.
 • Споменете дали е имало свидетели.
 • Опишете извършителя, ако сте успели да го видите или знаете кой е той (например всякакви отличителни черти като татуировки и височина).
 • Уточнете дали извършителят е използвал обидни думи, свързани с вашия произход или убеждения, за да докаже, че престъплението е мотивирано от предразсъдъци.

Какво ще се случи след като съобщя за престъплението от омраза?

Ако има достатъчно данни, че сте станали жертва на престъпление от омраза, прокурорът ще започне досъдебно производство. По време на досъдебното производство прокурорът ще:

 • Проведе разследване.
 • Събере още доказателства.
 • Разпита свидетели, заподозрения извършител и жертвата.

Прокурорът обаче може да откаже да открие досъдебно производство, ако прецени, че не е налице престъпление. В този случай  ще ви информират за отказа и можете да подадете жалба до по-горестоящия прокурор. Няма срок за подаване на тази жалба.

Какво да очаквам от разследването?

Разследването обикновено продължава 2 месеца, но може да продължи повече от 6 месеца, ако случаят е много сложен.

Прокурорът ще внесе делото в съда, ако е сигурен, че има достатъчно доказателства, за да се установи, че е извършено престъпление от омраза и ако установи кой е извършителят.

Доказателства могат да бъдат:

 • Обекти, които извършителят е използвал за извършване на престъплението или които съдържат следи от престъплението (например нож, който извършителят е използвал, снимки, видео записи, аудио записи).
 • Пръстови отпечатъци.
 • Обяснения на свидетелите и обвиняемия.

Важно е да се обясни, че извършителят е използвал насилие срещу вас поради вашия произход, сексуална ориентация, религия или политически убеждения.

Правата ми повреме на съдебното производство

Два месеца след като прокурорът внесе обвинителния акт в съда, съдията-докладчик ще насрочи първото заседание. По време на това изслушване съдията ще реши дали да продължи или да спре съдебното производство. Ако съдебното производство продължи, съдът ще реши дали обвиняемият е виновен или невинен.

Можете да потърсите правна помощ и да обжалвате решението на прокурора в 7-дневен срок, а присъдата на съда в рамките на 15 дни.
Важно е да се консултирате с адвокат, който е специалист по наказателно право. Ето няколко съвета как да намерите добър адвокат.

По време на наказателното произвоство имате право:

 • Да бъдете информирани за вашите права и хода на наказателното производство.
 • Да получите защита за вашата сигурност и за сигурността на вашите близки.
 • Да отправяте искания, забележки и възражения
 • Да обжалвате актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателната процедура
 • Да имате адвокат и преводач
 • Да получите писмен превод на аковете, с които се прекратява или спира наказателното производство, ако не говорите български

Съдът може да забрани на обвиняемия  да се свързва с вас, да осъществява всякакъв контакт с вас и да посещава определени райони, в които живеете или посещавате. За да се случи това, вие като жертва или прокурорът с ваше съгласие можете да изискате от съда да наложи ограничителна заповед. Съдът незабавно ще разгледа това искане.

Можете да получите достъп до тези права само ако изрично поискате да участвате в наказателното производство и посочите адрес за получаване на уведомления.

Как да поискам финансово обезщетение?

Имате право да поискате финансово обезщетение за претърпените от вас вреди, но само ако подадете искане до съда за участие в процедурата като граждански ищец или частен обвинител.

Граждански ищец е лице, което е претърпяло психологически или физически вреди в резултат на престъпление и  подаде в хода на съдебното производтвп граждански иск за финансова компенсация. Частният обвинител е жертвата, която представя доказателства срещу извършителя пред съда, за да докаже вината му.

Имате 7 дни след получаване на известие за първото съдебно заседание, за да подадете граждански иск. Можете да потърсите юридическа помощ.