бчк

Български Червен Кръст

Интеграционно-информационен център за бежанци на БЧК в София 

Интеграционно-информационен център за бежанци на БЧК
Интеграционно-информационния център за бежанци на БЧК предлага следните услуги:

Финансово подпомагане за бежанци от Украйна 

Помощта е достъпна за украински граждани, ползващи се с временна закрила на територията на България. 

Отпускането на помощ става с регистриране на адрес https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/ 

Центрове за хуманитарно подпомагане в Бургас, Варна, Добрич, Пловдив, Русе, София и Ямбол

В тях се оказва подкрепа на хора, засегнати от конфликта в Украйна, на бежанци и лица, търсещи убежище от трети страни, на бездомни български граждани и на хора, изпаднали в кризисна ситуация.