Ограничения при предвижването ви

Ако сте регистриран търсещ закрила в България, може да ви задържат, ако пътувате твърде далеч от приемателния център, в който сте настанен.

Това е така, защото през септември 2017 г. България ограничи свободата на движение на регистрираните лица, търсещи закрила.

България заяви, че е приела новото правило, за да следи по-внимателно регистрираните лица, търсещи закрила и за да ги спре да напускат страната без разрешение.

Какво гласи правилото

Съгласно новото правило всеки търсещ закрила е разпределен в една от четирите географски зони.

Не можете да напускате определената зона без официално разрешение от Държавната агенция за бежанците.

Има ли изключения? Да: Няма нужда от разрешение да напускате зоната си, ако пътувате, за да се явите пред съд или административен орган или когато имате нужда от специализирана медицинска помощ.

Наказание

Ако напуснете зоната си без разрешение два пъти, властите ще ви настанят в затворен център, който не можете да напуснете, докато процедурата по искането ви за закрила не приключи.

Четирите зони

Вашата зона е свързана с местоположението на приемателния център, в който сте настанен.

София

Ако сте търсещ закрила и сте настанен в регистрационно-приемателния център Военна Рампа, Враждебна или Овча купел, можете да се движите само на територията на град София.

Zone of free and restricted movement for asylum-seekers accommodated in Sofia

Обърнете внимание, че сивата зона е мястото, където можете да се движите свободно, а бялата зона е мястото, където не можете да пътувате без разрешение.

Харманли

Ако сте търсещ закрила и сте настанен в регистрационно-приемателния център в Харманли, можете да се движите само на територията на област Хасково, с изключение на граничната зона.

Zones of free and restricted movement for asylum-seekers accommodated in Harmanli and Pastrogor

Обърнете внимание, че сивата зона е мястото, където можете да се движите свободно, а бялата зона е мястото, където не можете да пътувате без разрешение.

Пъстрогор

Ако сте търсещ закрила и сте настанен в транзитния център в Пъстрогор, можете да се движите само на територията на област Хасково и село Пъстрогор, но не и в останалата част на граничната зона.

Баня

Ако сте кандидат за закрила и сте настанени в регистрационно-приемателния център в Баня, можете да се движите само на територията на област Сливен.

Zones of free and restricted movement for asylum-seekers accommodated in Banya

Обърнете внимание, че сивата зона е мястото, където можете да се движите свободно, а бялата зона е мястото, където не можете да пътувате без разрешение.