اگر درخواست پناهجویی‌تان رد شده‌ باشد

if-your–asylum.jpg

این محتوا توسط بنیاد دسترسی به حقوق، یک سازمان کمک‌رسان حقوقی در صوفیه تدوین شده است. تمام توصیه‌ها از طرف بنیاد دسترسی به حقوق/FAR هستند.

دریافت پاسخ منفی

اگر آژانس دولتی پناهندگان (SAR) درخواست پناهجویی شما را رد کند، نامه‌ای جهت دعوت از شما برای دریافت یک کُپی از این پاسخ منفی برایتان خواهند فرستاد. مهم است که این نامه را دریافت کنید: این نامه را جهت درخواست تجدیدنظر برای این تصمیم منفی نیاز دارید.

این تصمیم دلایل رد درخواست شما را توضیح می‌دهد. از آنجاکه این تصمیم به زبان بلغاری است، شما دارای حق برخورداری از یک مترجم در زمان دریافت این سند هستید.

مترجم به شما کمک خواهد کرد تا متوجه دلایل رَد شدن درخواست‌تان شوید. اغلب دلیل اصلی این است که SAR درخواست شما را معتبر نمی‌داند. سعی کنید در زمان شنیدن دلایل رد درخواست‌تان آرامش خود را حفظ کنید.

پیش از اینکه بروید، شما و مترجم‌تان سند رد را امضا خواهید کرد. مطمئن شوید که تاریخ روی سند صحیح باشد، و فراموش نکنید که یک کپی از سند بگیرید.

حق درخواست تجدیدنظر

شما از حق درخواست تجدیدنظر برای تصمیم مبنی بر رَد درخواست‌تان برخوردار هستید. شما ۷ یا ۱۴ روز زمان برای درخواست تجدیدنظر دارید. مهلت نهایی برای تجدیدنظر خواهی روی آخرین برگ از برگه یا سند رد درخواست‌تان درج شده است.

اگر این مهلت را از دست بدهید، هیچ کاری نمی‌توانید بکنید ـــ رد درخواست‌تان نهایی و قطعی خواهد شد.

اگر درخواست تجدیدنظر را سر وقت ارائه کنید، تمام حقوق پناهجویی‌تان تا زمانی‌که دادگاه به رای نهایی درباره درخواست‌تان برسد پابرجا خواهد ماند. این شامل حق برخورداری از محل اقامت و حق تمدید کارت ثبت‌نام‌تان می‌شود.

داشتن یک وکیل

گام اول‌تان برای درخواست تجدیدنظر جستجو برای کمک حقوقی است.

خدمات حقوقی

وکیل‌تان دلایل رد درخواست‌تان را بیشتر برایتان توضیح خواهد داد. شما باید به همراه وکیل‌تان به این دلایل در درخواست تجدیدنظر اشاره کنید. قبل از امضا و ارائه‌ی درخواست تجدیدنظر، مطمئن شوید که آنچه نوشته شده را کاملن متوجه شده‌اید و در تهیه‌ی آن نقش فعالی ایفا کنید.

روی درخواست تجدیدنظر باید آدرس‌تان را بنویسید. دادگاه از این آدرس برای تماس با شما استفاده خواهد کرد، پس مطمئن شوید که این آدرس درست است.

ارائه‌ی یک درخواست تجدیدنظر

شما و وکیل‌تان باید درخواست تجدیدنظر را از طریق SAR ارائه کنید.

شما باید ۳ کپی اصل از درخواست تجدیدنظر را بیاورید: یکی برای دادگاه، یکی برای SAR، و سومی برای خودتان.

روی کپی‌تان، SAR باید یک مهر همراه با تاریخ بزند که نشان دهد شما درخواست تجدیدنظر را ارائه کرده‌اید. مطمئن شوید که این تاریخ درست است و کپی را نگه دارید، زیرا این تنها سندی است که نشان می‌دهد درخواست تجدیدنظر را سر وقت ارائه کرده‌اید.

SAR باید درخواست تجدیدنظر را به دادگاه اداری منطقه‌ای ظرف ۳ روز از دریافت آن بفرستد. اگر تاخیری وجود داشته باشد، باید کپی تجدیدنظرتان که دارای مهر است را به دادگاه ارائه کنید و از داداگاه بخواهید تا SAR را ملزم به ارسال پرونده‌تان بکند.

یک مامور مخصوص از طرف دادگاه همراه با نامه‌ای که حاوی تاریخ جلسه‌ی دادگاه است پیش شما حاضر خواهد شد.

رای دادگاه اداری منطقه‌ای

شما دارای حق برخورداری از مترجم در طول جلسه‌ی دادگاه هستید. ترجمه‌ی زبان برای شما رایگان است.

بعد از جلسه، معمولا حدود یک ماه طول می‌کشد تا دادگاه رای صادر کند. رای دادگاه ممکن است تصمیم SAR را نقض یا تایید کند.

یا شما و یا SAR می‌توانید نزد دیوان‌ عالی اداری برای این رای درخواست تجدیدنظر کنید.

رای دیوان عالی اداری

اگر شما یا SAR از تصمیم دادگاه اداری منطقه‌ای نزد دیوان عالی اداری تجدیدنظرخواهی کنید، یک نامه دیگر درباره‌ی جلسه‌ی دادگاه دریافت خواهید کرد. رای دیوان عالی اداری معمولن یک ماه بعد از جلسه‌ی دادگاه مربوطه صادر خواهد شد.

رای دیوان عالی اداری قطعی و نهایی است.

اگر تصمیم دادگاه به نفع SAR باشد، شما دیگر دارای حقوق پناهجویی نخواهید بود. برای مثال، کارت ثبت‌نام‌تان دیگر تمدید نخواهد شد.

همچنین با شما به‌مثابه‌ی یک مهاجر غیرقانونی در بلغارستان رفتار خواهد شد. این بدین معناست که ممکن است مقامات حکمی مبنی بر بازگشت اجباری شما صادر کنند، و احتمال بالایی وجود دارد که به‌منطور بازگرداندن بازداشت شوید.

اگر رای دادگاه به نفع شما باشد، SAR یک تصمیم جدید در مورد پرونده شما خواهد گرفت. معمولا SAR قبل از اتخاذ تصمیم جدید شما را به یک مصاحبه‌ی دیگر دعوت می‌کند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، شما می‌توانید برای بازگشت داوطلبانه به کشورتان از طریق برنامه‌ی بازگشت داوطلبانه‌ی همراه با کمک و جذب مجدد توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) درخواست بدهید.

بازگشت داوطلبانه همراه با کمک و استقرار مجدد

تنظیم یک درخواست جدید

بعد از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد درخواست اول پناهجویی‌تان، شما حق دارید که یک درخواست جدید حمایت ارائه کنید، اما فقط در صورتی‌که بتوانید شرایط جدیدی را در مورد موقعیت فردی‌تان، یا شرایط در کشور اصلی‌تان که در درخواست اول‌تان ذکر نکرده‌ بودید ضمیمه کنید. این درخواست را همراه با کمک یک وکیل تهیه کنید.

SAR باید ظرف مدت ۱۴ روز تصمیم‌اش را بر اساس درخواست نوشته‌شده‌ی شما ارائه کند.

اگر بیشتر از ۱۴ روز برای دریافت تصمیم منتظر مانده‌اید، این بدین معناست که SAR موافقت کرده تا درخواست شما را بررسی کند. شما باید ظرف مدت ۳ روز کاری منتظر دریافت کارت ثبت‌نام جدید باشید.

زمانی‌که منتظر دریافت تصمیم جدید هستید، حقوق کامل پناهجویی نخواهید داشت، البته ـــ شما حق اقامتگاه، غذا و کمک اجتماعی ندارید ـــ مگر اینکه جزوگروه آسیب‌پذیر باشید.

شانس نهایی‌تان

شما حق دارید از تصمیم SAR یا به دلیل اینکه درخواست جدید شما را بررسی نکرده یا اینکه آن را رد کرده، درخواست تجدیدنظر کنید. اگر SAR تصمیم بگیرد تا درخواست شما را بررسی نکند، یا اینکه آن را بررسی و رد کند، شما حق درخواست تجدیدنظر دارید. شما و وکیل‌تان ۷ روز فرصت دارید تا این کار را انجام دهید.

ظمن استیناف از تصمیم SARدادگاه نیز طبق نظم خود تصمیم می گیرد اگر تا زمان صدور نهایی در مورد درخواست پناهتان، حق ماندن در قلمرو بلغارستان خواهید داشت یا خیر. اگر دادگاه این کار را انجام ندهد، می توانید، خودتان و یا از طریق وکیل آن را درخواست کنید.

این امر مهمیست چراکه بعد از رد شدن اولین درخواست ممکن است برای شما تصمیم بازگشت اجباری صادر شود. اگر دادگاه تصمیم گیرد که می توانید در کشور بمانید، بدین ترتیب در معرض خطر بازگشت اجباری قبل از صدور تصمیم در مورد درخواست پناهتان نیستید.

خدمات حقوقی

رای دادگاه در این مورد قطعی و نهایی است و شما نمی‌توانید برای آن درخواست تجدیدنظر کنید.