iom

 

از طریق برنامه بازگشت داوطلبانه همراه با کمک و ادغام مجدد (AVRR)، دفتر اروپایی سازمان مهاجرت/IOM به شما کمک می‌کند به کشور مبدا تان برگردید.

این برنامه تنها در صورتی که محرز شود کشوری که می‌خواهید به آن بازگردید امن است به شما کمک می‌کند. مورد خودتان را با IOM چک کنید.

برنامه زمانی پشتیبانی بازگشت ارائه می کند که آن امن محسوب شده باشد. اطلاعات در مورد کیس خود را پیش IOM بررسی کنید.

در صورتی می‌توانید برای بازگشت داوطلبانه همراه با کمک و ادغام مجدد درخواست کنید که:

 •     بدون مدارک قانونی لازم در بلغارستان مقیم هستید
 •     اقامت قانونی‌تان در بلغارستان منقضی شده است
 •     دیگر نمی‌خواهید در بلغارستان بمانید، حتی اگر پناهنده‌ای هستید که حمایت بین‌المللی تعلق دارد
 •     درخواست پناهجویی‌تان در حال بررسی است یا رد شده است.
 •     خودتان به صورت داوطلبانه درخواست پناهجویی‌ خود را لغو کرده‌ایید.
برنامه AVRR برای موارد زیر به شما کمک می‌کند:
 •     دریافت مدارک مربوط به سفر
 •     خرید بلیط‌های پرواز و ارائه مبلغ کوچک برای سفر.
 •    قابلیت امنیت فردی مربوط به پرواز
 •     پشتیبانی از شما در طول سفر و زمانی‌که به کشور مبدا تان برسید.

در صورتی‌که قربانی قاچاق انسان هستید، و یا کودک بدون همراه یا والد تنها، یا اینکه اگر به کمک پزشکی نیاز دارید، کمک ویژه دریافت خواهید کرد.

خدمات برای کسانی که از جنگ در اوکراین فرار می کنند.
 

در جواب بحران در اوکراین IOM خدامت زیر ارائه می کند:

 • کمک دسترسی به خدمات بهداشت (مثلاً پرداخت خدمات بهداشتی و داروها، همراهی پیش پزشک)
 • استقرار فوری (حداکثر بادوام ۵ روزه)
 • پشتیبانی مالی یکباره بر اساس معیارهای اسیب‌پذیری
 • مشاوره‌های مداد اجتماعی و دسترسی به خدمات اجتماعی
 • کمک برای دسترسی به تحصیلات – مهدکودک، مدرسه
 • جلسات پخش اطلاعات، مشاوره‌های گروهی و شخصی
 • پشتیبانی برای پیوستن به بازار کار در بلغارستان
 • دورهای آموزشی زبان بلغاری
 • کوپن غذا مخصوص خانواده‌ها با فرزندان بین ۷ و ۱۴ ساله (که از مناطق بیشتر اسیب دیدهٔ اوکراین می آیند و بهرمند کمک مالی دیگری ارائه شده از IOM نشده‌اند)
دوره‌های آموزشی زبان بلغاری

IOM دوره‌های آموزشی زبان بلغاری، سطح A1 و A2 برای کسانی که از جنگ در اوکراین فرار می کنند، برگزار می کند.

دوره‌های آموزشی برای مهاجرانی که در بلغارستان اقامت دارند و همچنین برای پناهجویان و صاحبان حمایت بین‌المللی مناسبند.

دوره‌ها شامل ۱۲۰ ساعت‌ مطالعه هستند و هر هر شرکت کننده پس از امتحان در پایان دوره گواهی تسلط به زبان بلغاری در سطح مناسب دریافت می کند.

کمک برای بازماندگان قاچاق انسان

رفتار از زور، تهدید، فریب یا روش‌های مشابه برای وادار کردن فرد دیگری به کار، بردگی جنسی، گدایی یا ارتکاب جرم استفاده می‌کند، قاچاق انسان هست

قربانیان قاچاق انسان ممکن است زن، مرد یا کودک در هر سن و سالی باشند.

در موارد زیر ممکن است در وضعیت قاچاق انسان قرار گیرید:

 •     مجبور به انجام دادن کاری که نمی‌خواهید آن را انجام دهید
 •     مورد سوء استفاده واقع شده، کتک خورده یا شکنجه شده‌اید
 •     برخلاف میل‌تان لمس شده‌اید
 •     در اسارت قرار داده شده یا ایزوله شده‌اید یا اینکه تحت نظارت قرار شده‌ایید
 •     مدارک‌تان توسط کسی غیر از مقامات رسمی از شما گرفته شده است
 •     مورد خرید و فروش قرار گرفته‌اید
 •     تحت بَردگی قرار گرفته‌اید

اگر هر یک از این موقعیت‌ها را شناسایی کردید، برای پشتیبانی با سازمان بین‌المللی مهاجرت/IOM تماس بگیرید:

 •     شناسایی و کمک برای قربانیان قاچاق انسان
 •     سرپناه
 •     پشتیبانی روان‌شناسی
 •     مشاوره حقوقی
 •     کمک پزشکی
 •     پشتیبانی اجتماعی
 •     مشاوره برای پیوستن به خانواده یا بازگشت داوطلبانه به کشور مبدا
 •     کمک برای ادغام مجدد
 •     ارجاعات برای خدمات دیگر

پشتیبانی حقوقی، اجتماعی و روانی

 •     مشاوره حقوقی
 •     پشتیبانی اجتماعی
 •     مشاوره‌های روان‌شناسی
 •     ارجاعات برای خدمات
 •     حمل‌ونقل به محل خدمات (خدمات اجتماعی، بیمارستان‌ها، مراجعه به پزشکان/متخصصان، سایر موارد) و ترجمه در جریان این ملاقات‌ها (این خدمات بر اساس ارزیابی میزان نیاز افراد در اختیار آن‌ها قرار داده خواهد شد.)
ADDITIONAL INFORMATION

 

 

اگر می خواهید مطمئن شوید که ترجمه ارائه خواهد شد، می توانید از قبل وقت ملاقات بگیرید.

در هر زمان اگر مترجم از زبان شما نتواند شخصاً حاضر شود، ترجمه از طریق تلفن همواره امکان‌پذیر خواهد بود.