پشتیبانی برای زنان

Blvd. Vasil Levski 33
صوفیه
Service Provider:
Bulgarian Gender Research Foundation
صوفیه
طبقه‌ی اول. زنگِ "БЦДИ - BGRF" را بزنید. Blvd. Vasil Levski 33

Show Map

پشتیبانی برای زنان

خدمات برای زمان شامل موارد زیر می‌شود:

 

  • اطلاعات در مورد حقوق بشر، برابری جنسیتی، قوانین ضد تبعیض، خشونت خانگی، خشونت جنسیتی، حقوق مربوط به بارداری و غیره.
  • مشاوره حقوقی.
  • مشاوره.
  • حمایت روان‌شناختی.
اطلاعات اضافی:

برای تعیین قرار با BGRF تماس بگیرید.

زبان‌هایی که به آن‌ها صحبت می‌شود

بلغاری، انگلیسی، فرانسوی، روسی

محل
صوفیه
آدرس
طبقه‌ی اول. زنگِ "БЦДИ - BGRF" را بزنید. Blvd. Vasil Levski 33
آدرس به زبان محلی
Бул. Васил Левски 33

+35929635357

office@bgrf.org

42.687105, 23.325477