اخرین بروزرسانی 04/11/2022 16:36

گروه‌های آسیب‌پذیر عبارتند از:

  • خردسالان
  • خرد‌سالان همراهی نشده (بدون سرپراست)
  • افراد دارای معلولیت
  • افراد موسن
  • زن‌های باردار
  • والد مجرد با کودکان خوردسال
  • قربانی‌های قاچاق انسان
  • افراد دارای مشکلات سلامتی جدی
  • افراد مبتلا به بیماری‌های روحی - روانی
  • قربانیهای شکنجه، تجاوز جنسی و‌یا انواع دیگری سؤ‌استفاده و ظلم جسمی و جنسی شامل قربانیهای بریدن آلت زنانه