Образователни и туристически дейности за деца от предучилищна група до 4-ти клас 

През учебната година центърът организира образователна занималня за ученици и им помага при усвояване на учебния материал и писане на домашните. 

През лятната ваканция се организират целодневни дейности за деца, които включват туристически и спортни занимания, организирани с други неправителствени организации като фокусът е спорт и опазване на околната среда. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Услугите са платени. 

Центърът работи с деца бежанци, деца със специални нужди (в такъв случай се изсиква предварително уведомяване преди туристическите дейности, за да се организира дейността за детето със специални нужди)