Bulgarian_Helsinki_Committee_16_by_9.jpeg

Правна помощ

Правна помощ за лицата, търсещи закрила, хората със статут на бежанец или субсидиарна закрила и мигрантите, които влизат в България нередовно и са в ареста.

Услугите включват:

  • Правни консултации
  • Обжалване
  • Представителство в съда
  • Правна подкрепа за жертви на расизъм или дискриминация