ورستۍ اوسمهالیز 04/11/2022 16:36

 

زیان منونکي ډلې یا ګروپونه لکه:

  • کوچنيان
  • بې سرپرسته کوچنيان
  • معلولیت لرونکي کسان
  • زاړه
  • امیندواره میرمنې
  • د کوچنيانو سره مجرد والدین
  • د انساني قاچاق قربانيان.
  • هغه کسان چې سختې روغتیایی ستونزې لري
  • هغه کسان چې رواني اختلالات لري
  • هغه کسان چې شکنجه، جنسي تیري یا د رواني، فزیکي یا جنسي تیریو نورو جدي ډولونو سره مخ شوي دي، په شمول د ښځینه تناسلي انتفاعي قربانیان